Geir Berg i Flowchange oppfordret sjøfolket til å posisjonere seg sterkere.
Geir Berg i Flowchange oppfordret sjøfolket til å posisjonere seg sterkere.

Havet må med i neste NTP

– Jeg kan love at det blir en helt annen fokus på havet i neste NTP.

Publisert

Det understreket Geir Berg i Flowchange AS på konferansen Blå mat - Grønn logistikk torsdag.

Han spurte også om godsoverføring fra veg til sjø og bane er en våt drøm, eller nær virkelighet?

Berg har bred ledererfaring i norske og internasjonale bedrifter innen IKT, logistikk og økonomistyring. I regi av konsulentselskapet Sitma har han gjennom mange år levert løsninger for bedrifter og offentlige etater om godsstrømmer, vareflyt og kostnadsoptimalisering.

Berg er ellers generalsekretær i Logma med ca. 250 bedriftsmedlemmer. Logma representerer den akademiske delen av logistikk-Norge.

Må komme i posisjon

Han har følgende forklaring på hvorfor sjøtransporten ikke har klart å posisjonere seg i Norsk transportplan (NTP).

– En har ikke klart å selge inn budskapene om næringsnytten av sjølogistikken. Det er for mye prat og lite handling. Sjøtransporten har ikke klart å definere behovene og næringsnytten, og har dermed ikke klart å komme i posisjon til samferdselskaken, var et klart budskap fra Berg til sjøfolket på konferansen.

Han oppfordret også til å se varestrømmene i en større sammenheng og samhandling mellom transportmidlene.

Mer bom og avgifter

– Bompenger og den slags vil øke betydelig for å dekke opp utgiftene til veibygging. Utbygging av vei er svindyrt. Det koster nærmere 500 mill. kroner kilometeren for en ny vei, sa Berg.

- Godstransport på vei er i en tidlig fase i forhold til sjøtransporten som fortsatt er ledende. I dag er hver syvende bil på veien en lastebil. Dette vil nok endres radikalt i tiden som kommer, ifølge Berg.