Logistikeren ønsker partnerskap

Norske logistikere topper den nordiske statistikken i relasjonsbygging.

Publisert Sist oppdatert

Ifølge «Nordisk logistikkbarometer 2014» mener 79% av logistikerne at utvikling av partnerskap er viktig for å bli mer konkurransedyktig.

Tar tempen

Det er tredje år på rad PostNord lanserer logistikkbarometeret som tar tempen på logistikksatsingen blant nordiske bedrifter.

Ifølge Thorvaldsen er leveringskvalitet, pris og kompetanse viktigst for vareierne i valget av logistikkleverandør.

93% av nordiske vareeiere setter leveringskvalitet høyest, mens bare 64% setter miljø som viktigste kriterie.

Norge skiller seg positivt ut med et spesielt nært forhold mellom leverandør og vareeier.

Tett samarbeid

– Forholdet mellom norske vareeiere og logistikkleverandører er styrket i forhold til fjorårets måling, sier kommunikasjonsrådgiver Bjørn Thorvaldsen i PostNord.

Tre av fire nordiske vareeiere mener et tettere samarbeid i forsyningskjeden vil gjøre dem mer konkurransedyktige.

Bedre oversikt

Dagens logistikkaktører har fått bedre oversikt over logistikkostnadene.

78% har oversikt over påløpte kostnader.

– Det er en økning på 11% fra i fjor, sier Thorvaldsen.

71% av vareeierne måler også leveringskvaliteten, en økning på 15% siden målingene fra fjorårets logistikkbarometer.

Men fortsatt har en av tre vareeiere for svak kompetanse til å oppnå optimale logistikkløsninger.

I årets logistikkbarometer slås det fast at utdanning gir økt kontroll. Vareeiere hvor logistikkansvarlig har mastergrad har bedre kontroll med økonomi og leveringskvalitet.

Norge mot strømmen

De siste fem årene har 38% av nordiske selskap outsourcet deler av produksjonen, 10% planlegger å gjøre dette de neste fem årene.

Mens outsourcing ikke er aktuelt for 41% av nordiske bedrifter, skiller Norge seg ut med at 54% av selskapene ikke har gjennomført eller kommer til å gjennomføre outsourcing av produksjonen.

På nett

En av to handelsbedrifter har allerede nettbutikk og en av fire vil starte en i løpet av de neste fem årene.

– Norden er et viktig satsningsområde for flere internasjonale aktører, forteller Thorvaldsen.

Svenske logistikkleverandører rangeres som de mest attraktive i Norden, både på fremtidsrettede logistikkløsninger, effektivitet, miljøhensyn og logistikkompetanse.