Kan tape flere hundre millioner

Togkrisen kan få enorme økonomiske konsekvenser for transportbransjen.

Publisert Sist oppdatert

De siste ukene har en rekke jernbanestrekninger vært stengt, grunnet flom, ras og brudd på kjøreledninger. Det koster dyrt.

- Godstransporten vår med tog er halvert på få uker. Vi har store problemer med å få varene fram i tide. Bransjen kan tape flere hundre millioner kroner, sier kommunikasjonsrådgiver Bjørn Thorvaldsen i transportselskapet Tollpost Globe til Dagsavisen.

Slik det ligger an nå, risikerer bransjen å tape mer enn i 2011, da det samlede tapet endte rundt 300 millioner kroner.

– Målet vårt er å frakte 80 prosent av godset med tog, fordi tog er mest miljøvennlig, tryggest og kostnadsmessig det klart beste. Vanligvis ligger vi på en andel på 60 prosent. Siden midten av mai har togandelen falt til 27 prosent på gods fra Oslo, sier Thorvaldsen.

Godset som ikke får plass på jernbanen, må i stedet fraktes med lastebiler, noe som betyr merkostnader, ekstraarbeid og tap for miljøet.

NHO er sterkt kritisk til den manglende satsingen på vedlikehold av jernbanenettet. Jernbaneverket peker på at de trenger mer penger raskere for å kunne gjøre jernbanen mer robust for været. Statssekretær Lars-Erik Bartnes (Sp) i Samferdselsdepartementet er ikke enig i kritikken og sier regjeringen trapper opp bevilgningene til sektoren hvert år.