Biogass, produsert fra avfall fra eget rugeri, brukes på tanken til Gildset Transport som kjører for Norsk Kylling.

Styrker infrastrukturen for biogass i Midt-Norge

Norsk Kylling og Gildset Transport har etablert en nybiogass-stasjon på Støren. Dette reduserer ikke bare klimagassutslippene i eget transportledd, selskapene bidrar også til å forbedre infrastrukturen for grønt drivstoff i Midt-Norge.

Publisert

Norsk Kylling

  • Norsk Kylling drifter en helintegrert verdikjede for bærekraftig produksjon av kylling. 
  • Sammen med 134 bønder i Midt-Norge leverer selskapet sunn og trygg mat av høy kvalitet. 
  • I 2022 ble Norsk Kylling den første produsenten i verden til å legge om hele produksjonen etter den internasjonale dyrevelferdsstandarden European Chicken Commitment (ECC). 
  • Norsk Kylling AS er heleid av REMA 1000.
  • Kilde: Norsk Kylling

– Biogass er viktig for at vi skal klare å redusere klimagassutslippene våre. Men mangel på infrastruktur gjør at omstillingen til grønt drivstoff blir unødvendig komplisert. Så når vi først skulle gå over til biogass, var det viktig for oss at arbeidet kom flere til gode, og skapte en forskjell lokalt, formidler Hilde Talseth, direktør for bærekraftig innovasjon i Norsk Kylling, i en nyhetsmelding. 

 Den nye fylle-stasjonen for komprimert biogass (CBG) har Norsk Kylling etablert sammen med Gildset Transport. Stasjonen er kommersielt tilgjengelig for alle, og ligger på industriområdet Liøra, like ved E6.

Biogass av restavfall fra eget rugeri

Stasjonen er del av en helhetlig sirkulær tankegang der biprodukter fra Norsk Kylling sitt rugeri på Støren går til produksjon av biogass. Uklekte egg og andre biprodukter sendes til Ecopro på Verdal som produserer biogassen. Restavfallet fra rugeriet bidrar med nok biogass til Norsk Kylling sin interntransport mellom rugeri og bønder i Trøndelag.

I lastebilene er også klimaskapene driftet av batteri. Når målet til Norsk Kylling var å redusere klimagassutslippene fra egen transport, var det aldri aktuelt å ha et dieselaggregat som strømkilde i lastebilene.

– Dette er bare starten for oss. Nå går 21 prosent av all transport i verdikjeden på grønt drivstoff. Målet vårt er 100 prosent grønt drivstoff innen 2030, forteller Talseth.

F.v. Hilde Talseth, direktør for bærekraftig innovasjon i Norsk Kylling, Per Arvid Gildset, daglig leder Gildset Transport, Thomas Haltland, logistikksjef Norsk Kylling

Kommersielt tilgengelig for alle 

Fyllestasjonen på Støren er heleid av Gildset Biogass AS og finansiert av Norsk Kylling gjennom en langsiktig transportavtale. Enova har støttet stasjonen med 40 prosent av investeringskostnaden.

Allerede etter fire måneders drift er mer enn 70 prosent av kundene eksterne. Både Posten og det lokale renovasjonsselskapet er faste kunder og får komprimert biogass fra verdikjeden til Norsk Kylling.

– Stasjonen er åpen for alle og opereres på lik linje med en ordinær bensinstasjon. Vi jobber med å få satt stasjonen inn i et større system, med felles kortløsninger og et gjennomtenkt geografisk nettverk. Det er avgjørende for at enda flere aktører skal kunne satse på biogass som energikilde, forteller logistikksjef i Norsk Kylling, Thomas Haltland. 

Lokal forankring

Haltland har vært prosjektleder for arbeidet og skryter av samarbeidet med leverandørene og Gildset Transport. Han fremhever at både kunnskapen og den lokale forankringen til Gildset har vært et en av suksesskriteriene for stasjonen. – Når vi nå opplever økende interesse fra lokale og regionale transportselskaper, ser vi hvor viktig investeringsvilje i grønn infrastruktur er for å få ned klimautslippene.

Powered by Labrador CMS