Vil starte biodrivstoffeventyr

Å fly med norskprodusert biodrivstoff kan bli en realitet i 2020.

Publisert Sist oppdatert

 

Tirsdag 11. mars inviterer Avinor, NHO Luftfart, Nobio og Zero til konferansen "Fly med norskprodusert biodrivstoff i 2020" i Oslo.

At det er mulig å produsere biodrivstoff til fly er velkjent, men det er en utfordring å gjøre produksjonen økonomisk og miljømessig bærekraftig. Det vil kreve store volumer. På konferansen vil representanter for blant andre norsk treforedlingsindustri, luftfart, finans, Rambøll og miljøorganisasjonen Zero bidra med innlegg og analyser av muligheter og utfordringer. Det blir også en paneldebatt med sentrale politikere.

Biodrivstoff ble etter omfattende testing sertifisert til bruk i sivil luftfart i 2009 og luftfartsbransjen er tydelig på at innfasing av biodrivstoff vil være et av de viktigste tiltakene for å redusere klimagassutslipp fra luftfarten i årene framover. I dag produseres imidlertid biodrivstoff kun i små kvanta, til høye kostnader.

I 2012 slo Rambøll i en rapport fast at bærekraftig syntetisk biodrivstoff kan produseres i Norge til konkurransedyktige priser. Rapporten var bestilt av Avinor, og en samlet luftfartsbransje stilte seg bak initiativet.