Fyllstasjoner og forutsigbarhet

- For at bensinstasjonene fortsatt skal være et viktig bidrag til verdiskapning og samfunnsutvikling kreves forutsigbarhet.

Publisert Sist oppdatert

Det sier generalsekretær Inger-Lise M. Nøstvik i Norsk Petroleumsinstitutt. 

Hun understreker viktigheten med å få debatten over på noe annet enn bare el-biler. 

Nøstvik er enig med samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i at bensinstasjonene må legges der veiene går, og ikke omvendt. 

– Men det forutsetter forutsigbarhet, understreker hun. 

Vi møtte henne på Bil og veikonferansen 2015 på Scandic Hotel Fornebu i Oslo. Det var den sjette konferansen i rekken i regi av Opplysningsrådet for Veitrafikk (OFV). 

Nøstvik representerer en næring i nedgang. Spørsmålet om det fortsatt skal hete bensinstasjoner eller noe annet, som for eksempel fyllstasjoner, står sentralt. 

- Vi avhengig av å tjene penger. Høye investerings- og driftskostnader gir bensinstasjonsdrift relativt liten avkastning. For å opprettholde dette tjenestetilbudet langs veien og ute i distriktene er vi avhengig av forutsigbare og ikke konkurransevridende rammebetingelser, sier Nøstvik. 

Yrkestrafikkens rolle 

Hun understreker at yrkestrafikken får en stadig viktigere rolle for samfunnet. 

- Vi i Norsk Petroleumsinstitutt er opptatt av yrkessjåførenes ve og vel. Å tilrettelagte hvilesteder for yrkessjåfører svarer til krav om pålagt døgnhvile, men samtidig bidrar døgnhvileplasser til å sikre eksistensen til noen av bensinstasjonene, sier Nøstvik. 

- Bransjen forstår behovet og er positiv til å bidra. Vi håper at vi kan ha et godt samarbeid med kommunene rundt om i Norge for å utvide arealer rundt eksisterende anlegg for å få til slike hvileplasser. Dette er viktig både for trafikksikkerheten og for å sikre bensinstasjonenes fremtid rundt om i hele landet, sier Nøstvik.