Plasthall erstatter fabrikkbygg

Bewi ser ikke mulighet for å bygge ny fabrikk og terminal nå.

Publisert

Den bebudede fabrikken for produksjon av fiskekasser i isopor for de nye slakteriene til Lerøy Midt og Marine Harvest lar derfor vente på seg.

Ifølge lokalavisa Hitra-Frøya søker derfor Bewi om å få sette opp en plasthall for lagring av fiskekasser på Jøsnøya på Hitra.

Tør ikke

Som kjent har Bewi kjøpt tomt på Jøsnøya med tanke på å bygge en fabrikk som skal produsere fiskekasser i isopor for de nye slakteriene til Lerøy Midt og Marine Harvest.

Mens Lerøy er godt i gang med å bygge sitt slakteri, er Marine Harvest ennå i tenkeboksen. Det gjør at Bewi ikke tør å satse på bygging av sin fabrikk ennå, og har tidligere fått utsatt frist for ferdigstillelse til utgangen av 2019.

Nå har Bewi søkt Hitra kommune om en midlertidig løsning for å kunne levere såkalte reboxer til Lerøy.

Bewi må vite når og eventuelt om Marine Harvest vil starte bygging av sin planlagte fabrikk før selskapet kan bygge sin EPS-fabrikk (Isopor-fabrikk) på Jøstenøya.

Lerøy vil pakke ca. 70 prosent av sitt slaktevolum i gjenbrukskasser (rebox), de resterende 30 prosent i EPS-kasser.

- Det er pr. i dag ikke økonomisk forsvarlig å bygge en fullskala EPS-fabrikk kun basert på Lerøys EPS uttak, skriver datterselskapet Bewi Hitra eiendom.

Rebox er i følge Bewi en gjenbrukbar emballasje, som leies av Lerøy og sendes tilbake til Bewi etter bruk. Til det trenger de en lagringshall.

Haster

- Plasthall er den eneste, og foreløpig beste løsningen vi har mulighet til å rekke å oppføre før oppstart. Lerøy har ikke kapasitet til å lagre det store volumet av kasser de trenger for å kunne kjøre fabrikken effektivt. Bewi Norplasta Stjørdal har heller ikke lagerkapasitet til dette volumet. Hvis vi ikke gis anledning til å benytte Bewi tomta til en plasthall, må hallen opp et annet sted. Alternativt ved vår fabrikk på Frøya, skriver Bewi.

Saken skal nå opp til behandling i formannskapet, og rådmannen mener Bewi kan få sette opp plasthallen på vilkår av at den fjernes innen utgangen av 2019, når den ferdige emballasjefabrikken skal være ferdig.

Powered by Labrador CMS