Forsvaret inngår beredskapsavtale med Bertel O. Steen.
Forsvaret inngår beredskapsavtale med Bertel O. Steen.

Bertel O. Steen styrker Forsvarets logistikk

For å sikre tilgang på reservedeler og kompetanse i fred, krise og krig, inngår Forsvaret en avtale med selskapet Bertel O. Steen AS.

Publisert

Avtalen ble undertegnet av administrerende direktør, Petter Jansen i Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO), administrerende direktør i Bertel O. Steen Holding AS, Stian Skrefsrud og administrerende direktør i Bertel O. Steen Industri, Geir Remmem, i Oslo den 8. mars, og har en varighet på inntil syv år, melder selskapet i en pressemelding.

Bertel O. Steen skal etablere et beredskapslager for reservedeler til Forsvarets kjøretøy og annet materiell som de har tilknyttet sin portefølje.

Signering av avtalen mellom Forsvaret og Bertel O. Steen. Fra venstre: Petter Jansen, adm. dir Forsvarets logistikkorganisasjon, Stian Skrefsrud, adm. dir i Bertel O. Steen Holding og Geir Remmem, adm. dir i Bertel O. Steen Industri.
Signering av avtalen mellom Forsvaret og Bertel O. Steen. Fra venstre: Petter Jansen, adm. dir Forsvarets logistikkorganisasjon, Stian Skrefsrud, adm. dir i Bertel O. Steen Holding og Geir Remmem, adm. dir i Bertel O. Steen Industri.

Dette innebærer blant annet reservedeler til feltvogn, beltevogn, og enkelte pansrede kjøretøy, samt motorer til en rekke av Forsvarets kjøretøy og fartøy. Selskapet forplikter seg til å ha en beredskap av reservedeler som tilfredsstiller Forsvarets krav.

Avtalen innebærer at utvalgte mekanikere fra hele forhandlernettet i Bertel O. Steen, inkludert landbruksmekanikere fra datterselskapet A-K maskiner, stilles til rådighet for Forsvaret etter behov.

- Forsvaret har hatt et godt samarbeid med Bertel O. Steen i mange år. Jeg er glad for at vi nå har fått på plass en beredskapsavtale som sikrer Forsvaret tilgang på selskapets logistikkressurser, ikke bare i fred, men også i krise og krig, sier Jansen.

Avtalen er en del av det pågående arbeidet i Forsvaret med å forbedre logistikkberedskapen, for å gi raskere reaksjonstid, lengre utholdenhet og høyere beredskap.

Gjennom beredskapsavtaler med norske, sivile logistikkbedrifter, sikrer Forsvaret seg fleksibel tilgang på ressurser både i fred, krise og krig. Forsvaret har tidligere inngått slike avtaler med selskaper som Wilhelmsen, Grieg og Bring.