Valgte delt godshavn-løsning

Jernbaneverket har bestemt seg for delt løsning og Dokken som ny godsterminal i Bergensområdet.

Publisert Sist oppdatert

 Det åpnes imidlertid for flytting når kapasitetsutfordringen blir for stor. Men godsselskapene vil med denne løsningen kunne være på Nygårdstangen i 20 år til, før de skal flytte. 

Med to muligheter gis det ikke noe entydig svar på om Unneland eller Rådal bør velges som ny godsterminal. 

– De to alternativene har ulike styrker og svakheter, sa regiondirektør Lars Christian Stendal i Jernbaneverket da utredningen ble overlevert samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen tirsdag. 

– Årsaken til at man ikke samlokaliserer havn og jernbane er at det er forholdsvis lite gods som går fra jernbane til skip, og omvendt, ifølge Lars Christian Stendal. 

Han understreket at uansett hvilket alternativ man velger, så reiser det problemer knyttet til boliger, miljø, byutvikling og veinett. 

Glad for alternativer

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen konstaterer at Jernbaneverket har gitt ham to alternativer å velge mellom. – Jeg har ikke sagt som Ole Brumm: Ja takk, begge deler. Her er det to alternativer som de mener er bedre enn de andre. Nå skal dette ut på høring, og jeg gleder meg til å gå inn i prosessen sammen med mitt embetsverk, sier han. 

Satser på jernbane

– Veldig mye gods går i dag på vei og det ønsker vi ikke på sikt. Det hjelper ikke å investere i jernbanespor hvis man opplever kaos på terminalene. Selv om jeg vet at enkelte vil jobbe for terminal i sitt område, må man også se på Bergen og Hordaland som region, slik at transporten vår løses på best mulig måte, sier Ketil Solvik-Olsen. 

En forsiktig rapport kan tyde på at det trolig har vært en heftig diskusjon mellom JBV Bergen og Hovedkontoret, da Jernbaneverkets utredning om ny godsterminal i bergensområdet ble behandlet. 

Bestilling

Det var Solvik-Olsen selv som våren 2014 bestilte utredningen. Bakgrunnen var at dagens terminal på Nygårdstangen ikke vil ha nok kapasitet for fremtidens godsmengder, pluss at den sentrumsnære terminalen er dårlig byutvikling. 

Det har vært en svært betent sak Jernbaneverket (JBV) har jobbet med i snar to år. 

Stendal understreket at innstillingen er basert på en veldig grundig og ordentlig prosess, og som gir et godt grunnlag for en godsterminal-beslutning. 

Samferdselsministeren la premissene allerede da han ba om konseptvalgutredningen. Han oppfordret til å flytte godsterminalen ut av Bergen sentrum, og finne et annet sted for godsterminal enn Nygårdstangen i sentrum, da kapasiteten på godsterminalen i Bergen er iferd med å sprenges. 

Godsterminal-alternativene har vært Unneland i Arna, Espeland i Arna, Rådal, Flesland: Kombinert godsterminal og hamneterminal, samt opprusting av Nygårdstangen. 

Nå skal KVU gjennom en ekstern kvalitetssikring, i tillegg skal dokumentet ut på høring.