Ågotnes skal bli Bergens nye godshavn.
Ågotnes skal bli Bergens nye godshavn.

Søker EU om 25 millioner euro

Bergen Havn har som mål å bygge ny godshavn på Ågotnes, som skal bli verdensledende når det kommer til innovative og miljøvennlige løsninger. Nå legger havnen mye arbeid ned i en søknad om EU-midler.

Publisert

Med hjelp fra Maritime Cleantech-klyngen og det finske forskningssenteret VTT jobber, nå Bergen Havn med en søknad til EU som kan utløse rundt 25 millioner Euro til å utvikle en topp moderne godshavn på Ågotnes, opplyser havnen.

Målet er at havnen skal være en «hub» for utslippsfri distribusjon av varer og tjenester.

- Det som har trigget oss til å sette i gang med denne søknadsprosessen er planene om flytting av godshavnen fra Dokken til Ågotnes. Vi vil bygge en «State of the Art» godshavn som er topp moderne, innovativ og miljøvennlig, sier miljøleder Even Husby i Bergen Havn.

Grønne havner

EU-midlene som er lyst ut, er en del av forsknings- og innovasjonsprogrammet Horizon 2020. Programmet støtter et politisk prosjekt kalt Green Deal. Prosjektet har som mål å redusere utslipp fra transportsektoren. Grønne havner er en viktig del av dette. To europeiske prosjekter kan få tildeling på opp mot 25 millioner Euro.

- Dette passer godt sammen med vår satsing på ny godshavn, sier Even Husby

Partnere med på laget

Husby forteller videe at Bergen Havn har fått med seg en veldig god gruppe av partnere, som blant annet inkluderer BKK, Equinor, AirLiquide, ABB og Kongsberg Maritime.

- På havnesiden har vi med Port of London Authority og Port of Reykjavik, så vi har et sterkt lag, understreker han.

Søknaden har en rekke delprosjekt eller såkalte arbeidspakker, forteller Bergen Havn. De ulike arbeidspakkene omhandler en rekke områder innen blant logistikk og digitalisering, forretningsmodeller, miljøstyringssystem og godsforsyning av omlandet rundt Ågotnes.

Søknaden skal leveres 26. januar