Norske og britiske myndigheter styrker samarbeidet om oljevern. Foto: Kystverket.
Norske og britiske myndigheter styrker samarbeidet om oljevern. Foto: Kystverket.

Samarbeid med britiske myndigheter

I et todagers-møte i april, har representanter fra britiske myndigheter, Miljødirektoratet og Kystverket gjennomgått egne beredskapsplaner og delt erfaringer, med mål om å styrke samarbeidet ved akutt forurensning.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

En aksjon mot akutt forurensning kan være så omfattende, at det er behov for bistand fra andre land. Norge har undertegnet flere internasjonale avtaler, som bidrar til at anmodninger om bistand kan gjennomføres på en rask måte. Samarbeidsavtalen med Storbritannia (NORBRIT-avtalen) er en av disse.

Miljøverndepartementet i Norge og Department of Trade i Storbritannia undertegnet avtalen i 1983, og resignert i 2010 av henholdsvis Fiskeri- og kystdepartementet og Department of Transport. Planen gjelder for sjøområdet 50 nautiske mil på hver side av grenselinjen mellom Storbritannia og Norge - fra 62 grader nord og sørover, påpeker Kysverket.

I møtet holdt i april, gjennomgikk begge nasjonene sine beredskapsplaner for akutt forurensning og verktøy for regulering av beredskapen knyttet til offshoreindustrien. Erfaringer fra store hendelser desiste årene ble utvekslet.

Begge nasjonene ønsker å styrke samarbeidet fremover. Dette skal gjøres ved å delta i hverandres oljevernøvelser, faste årlige møter og samarbeid og informasjonsutveksling knyttet til miljødata.

Powered by Labrador CMS