Det har vært hektisk for Postens ansatte det siste halvåret.
Det har vært hektisk for Postens ansatte det siste halvåret.

Posten sparket for mange

I forbindelse med omleggingen tidligere i år sa Posten Norge opp for mange ansatte, og jobber nå med å styrke bemanningen.

Publisert

Stort arbeidspress, mye overtid og uforutsigbare arbeidsdager har skapt frustrasjon hos ansatte i posten etter omleggelsen, skriver Fri Fagbevegelse, som har snakket med en rekke tillitsvalgte rundt om i landet.

- Alt for mange har svært uforutsigbare og lange arbeidsdager, uholdbart arbeidspress, og stor bruk av overtid, sier fagforeningsleder Jarle Eide til Fri Fagbevegelse.

Informasjonssjef Kenneth Tjønndal Pettersen i Posten beklager at ansatte har opplevd hardt arbeidspress.
Informasjonssjef Kenneth Tjønndal Pettersen i Posten beklager at ansatte har opplevd hardt arbeidspress.

Informasjonssjef Kenneth Pettersen beklager arbeidspresset de ansatte har blitt utsatt for. Pettersen sier det i forkant ble lagt gjennomarbeidede planer ved alle enheter for nye driftsopplegg og ny bemanning.

– Planene var også grunnlaget for nedbemanningen og antall tilbud om frivillige fratredelsesordninger. Alle disse planene var reelle og bemanningsreduksjonene gjort i tråd med dette, sier Pettersen.

Pettersen sier endringene i bemanningsbehovet skyldes det nye handlemønsteret til norske postkunder.

– Etter korona-nedstengingen i mars endret dette seg betydelig. Brevvolumet falt med 16 prosent første halvår, mens andre tjenester har hatt en betydelig økning. Det gjelder blant annet småpakker, pakke i postkassen og hjemlevering, forklarer han.

Pettersen sier de i samarbeid med tillitsvalgte jobber med å komme fram til gode arbeidsplaner, riktig bemanning og rekruttering av nye ansatte. Fagforeningsleder Eide krever at bemanningssituasjonen må bli bedre raskt.

- Vi står foran Black Friday og julekjøret - og medlemmene våre skal og kan ikke ha denne belastninga, sier Eide.