Vil bruke 455 mrd. ekstra på samferdsel

Frp kliner til før valget.

Publisert Sist oppdatert

Fremskrittspartiet vil bruke 455 milliarder kroner mer enn det regjeringen legger opp til å bruke i Nasjonal transportplan (NTP) 2014-2023.

- Vi støtter oss til en rapport fra Statistisk sentralbyrå som konkluderer med at det er rom for å bruke 45,5 milliarder kroner mer i året på investeringer til infrastruktur enn i dag, uten at det får uheldige konsekvenser for norsk økonomi. Så da plusser vi på 455 milliarder kroner på vår NTP for 2014-2023, sier Frps samferdselspolitiske talsmann Bård Hoksrud til NTB.

Utbyggingene skal organiseres gjennom statlige selskaper i det Frp kaller lønnsomme.

Detaljene i Frps alternative nasjonale transportplan legges fram mandag formiddag.

Her er noen av hovedpunktene i Frps alternative NTP som legges frem i dag:

- 13 milliarder kroner ekstra til fordeling på samferdselstiltak i de fire største byene.

- 10 milliarder kroner til en kollektivpakke til øvrige byområder.

- Full intercity-utbygging innen 2025.

- En massiv veisatsing – uten bompenger.