Den grønne trafoen ved Rombak omformerstasjon ser splitter ny ut, men er 50 år gammel og er et eksempel på bærekraftig gjenbruk og mer jernbane for pengene.

Reist 320 mil for å leve 30 år til

Siden 1973 har transformatoren på Ofotbanen levert strøm. Etter en 320 mil lang reise og et «spaopphold» i Drammen, er den klar til å dundre ut kraft til jernbanen i 30 nye år. 

Publisert

Omformerstasjonene er viktige for å forsyne jernbanen med nødvendig elektrisk energi. Strømnettet leverer kraft med en spenning på 132 kilovolt. I omformerne gjøres det om til den spenningen og frekvensen som togene trenger. 

Fakta:

  • Bane Nor Energi reviderer 2 til 3 omformere i året (ca 450 tonn med stål), og planlegger videre å revidere 2 transformatorer i året (ca 100 tonn med stål).
  • Snittutslipp i produksjon av stål er 1850 kg CO2 e/tonn stål.
  • Hvis vi kan spare 30 tonn stål tilsvarer dette ca. 55.000 kg CO2, som er års-utslippet til 7 innbyggere i Norge.
  • Det er press på produksjon av denne typen utstyr i verden nå, og ved å gjenbruke sparer vi totalt sett materialer som kan benyttes i områder der man er nødt til å bygge nytt.

Siden 1973 har transformatoren på Ofotbanen levert strøm til togene. Etter et «spaopphold» i Drammen kan den nå leve til år 2050. Det sparer klimaet for utslipp og staten for penger, opplyser Bane Nor. 

Prosjektsjefen i Bane NOR Energi, Kristina Bergset, har en grunnleggende holdning til gjenbruk framfor utskiftning der det kan spare miljøet og kostnader. Foto: Marianne Henriksen

Til vanlig har disse transformatorene en levetid på mellom 40 og 50 år. Nå har et godt samarbeid med Hitachi i Drammen sørget for 30 nye år med energileveranser.

– Med bærekraft fremst i pannebrasken, spør vi oss alltid om vi kan gjenbruke noe av det vi allerede har. Vi sparer miljøet samtidig som vi sørger for at kostnadene holdes nede, sier Kristina Bergset, Bane Nors prosjektsjef.

Transformator 781 holder til i Rombak på Ofotbanen. Det ligger øst for Narvik, på strekningen mot Kiruna i Sverige. Der har den stått siden 70-tallet. Tidligere var det vanlig å skrote disse transformatorene etter en teknisk levetid på 40–50 år. Nå har det stor verdi å forlenge levetiden til disse maskinene.

– Vi sender både transformatorer og omformere til verksted for vedlikehold og fornyelse. Dermed unngår vi kostbare innkjøp av nye komponenter. Vi ser at dette både er mer miljøvennlig, og gir oss mer jernbane for pengene, forklarer Bergset.

320 mil med 54 tunge tonn

Til venstre ser vi en transformator fra Rombak ved demontering før den sendes langs jernbanen ned til Narvik havn – til høyre ser vi en transformator løftes over (til/fra) togvogn for frakt videre fra Narvikterminalen til Rombak.

Utstyret står til vanlig montert på jernbanevogner. Når det skal til verksted, transporteres det helt eller delvis på skinner. Dette er spesialtransporter som krever godt samarbeid mellom en rekke enheter i Bane Nor. 

Transformator 781 ble fraktet på jernbane fra Rombak til Narvik havn. Der ble den løftet over på lastebil for videre ferd til Drammen. I tre dager var den 54 tonn tunge transformatoren på reise, før den nådde fram til Hitachis verksted i Drammen. Da var rundt 160 mil tilbakelagt.

Kolossen ble så plukket fra hverandre og overhalt. Alle komponenter ble vasket og tørket, og slitte deler byttet ut.

– Tar man godt vare på transformatoren sin, vil det bidra til økt oppetid, noe som i dette tilfellet er positivt for avviklingen av trafikken på jernbanen, sier Steffen Waal, direktør i Hitachi.

Etter «spaoppholdet» bar det nordover og hjemover igjen til Rombak.

En viktig del av norsk beredskap

Øyvind Svilosen er driftssjef for omformeranleggene til Bane Nor. Han peker på verdien av kunnskap som bygges ved å ivareta eldre anlegg, framfor å bygge nytt.

– Vi er svært godt fornøyde med at vi fornyer og gjenbruker komponentene. I tillegg bevarer vi kompetanse i Norge og Sverige ved å drive denne type rehabilitering, sier han.

Steffen Waal fra Hitachi er enig.

– Transformatorkompetansen er en viktig del av norsk kraftberedskap. Kunnskapen vi har bygd opp gjennom flere tiår er viktigere enn noen gang, ettersom både energiforsyning og leveringskjeder stadig settes på større prøver, sier Waal.

For de med elektrisk eller teknisk interesse, vises her hvordan strømmen går fra kraftverk til lokomotiv:

Powered by Labrador CMS