Den nye godsterminalen på Nygårdstangen skal etter planen stå ferdig i 2024.
Den nye godsterminalen på Nygårdstangen skal etter planen stå ferdig i 2024.

Grønt lys til dobbeltspor og terminal i Bergen

Regjeringen bevilger penger til økt jernbanekapasitet i Bergen.

Publisert

Tirsdag 11. mai la regjeringen frem sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett. I budsjettforslaget bevilges det penger til dobbeltspor fra Fløen inn til Bergen stasjon. Denne strekningen er en del av det mest trafikkerte enkeltsporet i Europa.

- Dette blir bra! I tillegg til at de reisende får et bedre tilbud, vil dette styrke godstrafikken, sier Hans-Egil Larsen, prosjektdirektør i Bane Nor.

Økt kapasitet

I løpet av 2025 skal det stå ferdig ny jernbane mellom Arna og Bergen som gir passasjerene hyppigere avganger, raskere og mer komfortable reiser, og færre forsinkelser. Dagens enkeltspor har for dårlig kapasitet, og nytt dobbeltspor på strekningen vil bedre situasjonen, både for gods og persontrafikk. Det vil også legge til rette for økt hastighet og mer fleksibel ruteplanlegging, opplyser Bane Nor i en pressemelding.

I tillegg skal prosjektet koble den nye, grønne godsterminalen på Nygårdstangen til dobbeltsporet.

– Godsterminalen blir miljøvennlig og kostnadseffektiv. Det styrker konkurransekraften til den klimavennlige godstransporten på bane, forteller Larsen.

Nygårdstangen skal være ferdig modernisert i 2024. Terminalen skal kun brukes av elektriske tog, og vil ha elektrifiserte spor, løfteutstyr, ladestasjoner, og et terminalbygg som drives av solceller og fjernvarme.

Færre lastebiler, eller?

For Bergen sentrum kan det bety 400 færre lastebiler hvert døgn, ifølge Bane Nor. Utbyggingen av terminalen er imidlertid omstridt, siden den medfører at DB Schenker og PostNord må flytte ut av sine lokaler på Nygårdstangen.

De to samlasterne har vært nødt til å etablere nye terminaler henholdsvis ved Flesland og i Os, mye lenger unna sentrum. Dermed må gods som fraktes til Bergen med jernbane trolig først fraktes et par mil ut av sentrum, sorteres for så å fraktes tilbake.

Powered by Labrador CMS