– En ny logistikkverden krever at vi jobber smartere med nye løsninger, sier St. Olav Hospitals systemforvalter, Silje Marie Nedland. Foto: Per Dagfinn Wolden
– En ny logistikkverden krever at vi jobber smartere med nye løsninger, sier St. Olav Hospitals systemforvalter, Silje Marie Nedland. Foto: Per Dagfinn Wolden

Sykehus- og logistikksystemer i Trondheim

– Automatiserte logistikksystemer er nødvendig for effektiv og god pasientbehandling.

Publisert

Det understreker Silje Marie Nedland, Systemforvalter Teknikk ved St. Olav Hospital HF.

Hun var en av innlederne på logistikkingeniør-studentenes årlige arrangement, Logistikk for fremtiden i trønderhovedstaden onsdag denne uken.

Det var 15. gangen studentorganisasjonen Logitas ved NTNU inviterte til sitt årlige arrangement, i samarbeid med NTNU og Sintef.

Stilles store krav

Hvordan kan digitalisering, automatisering og innovasjon bidra til bærekraftige, konkurransedyktige og effektive forretningsmodeller? Er spørsmål som stilles.

Krav til korte leveringstider, høy kvalitet, lave kostnader og kravet til kontinuerlig fokus på nyskapende og effektive løsninger for material- og informasjonsflyt er sentrale tema.

I en digital hverdag preget av en stadig raskere teknologiutvikling stilles det store krav for å lykkes, understreker Logitas.

St. Olav Hospitals systemforvalter, Silje Marie Nedland, fremhever at sykehuset har etablert egen logistikk- og forsyningsavdeling for å lette oversikten i verdikjeden.

– En ny logistikkverden krever at vi jobber smartere med nye løsninger og ny teknologi, forteller hun.

Effektivt og lønnsomt

Ifølge Nedland oppnår sykehusets medisinske avdelinger og andre kunder lavere priser og reduserte lagerkostnader ved å benytte sykehusets innkjøps- og lagertjenester.

- Sentraliserte lager- og forsyningstjenester genererer merverdi for kundene ved at de kan frigjøre tid og ressurser til mer helserelatert arbeid, sier Nedland og fortsetter:

- Aktiv forsyning bidrar til å frigjøre avdelingene for alle rutiner med lager, bestilling, utpakking, innfylling og varetelling. Rett vare vil alltid være tilgjengelig til rett tid. Dermed kan avdelingene prioritere det de skal, nemlig å ta vare på pasienten, understreker Nedland.

Godt rustet

Hun forteller også at forsyningsrutinene er blitt stadig forbedret de siste årene.

– Vi står derfor godt rustet til å møte det nye storsykehusets krav til effektiv logistikk. Rask og presis forsyning er sikret gjennom våre avanserte lagerstyrings- og bestillingssystemer. Sykehusets logistikkavdeling sørger for at kunder er sikret lave priser på sine innkjøp. Felles innkjøp betyr økt kjøpemakt, mindre varehåndtering og administrative rutiner for de medisinske avdelingene, sier Nedland.