SER FREMOVER: Direktør prosjekt og system Heidi Lier Wisløff og adm. direktør Hans Kristian Hallén-Hasaas hos Forlagssentralen er strålende fornøyd med dagens anlegg. Men vet at det trengs justeringer for å møte fremtidens handelsmønster..
SER FREMOVER: Direktør prosjekt og system Heidi Lier Wisløff og adm. direktør Hans Kristian Hallén-Hasaas hos Forlagssentralen er strålende fornøyd med dagens anlegg. Men vet at det trengs justeringer for å møte fremtidens handelsmønster..

Planlegger for ny hverdag

LANGHUS: Forlagssentralen leverer over ti millioner bøker til norske kunder årlig. At stadig flere bøker leveres rett hjem og ikke via en bokhandel, gjør at distribusjonssentralen må tilpasses.

Publisert Sist oppdatert

Logistikk 2022

Har du husket å melde deg på til årets mest spennende logistikk-konferanse?

Når: 31. mai

Hvor: Vika Kino, Oslo

Blant foredragsholderne:

Thor Myklebust, seniorforsker, Sintef og Hyperloop Cargo

Ole Andreas Hagen, næringspolitisk direktør NHO LT

Pia Meling, VP Sales and Marketing Massterly

Lars Erik Matsson Fagernæs, CEO Aviant

Silvija Seres, matematiker og teknologinvestor, LØRN.TECH

Kim Aleksander Hammer Iversen, gründer Zendera.

Elisa Gasperini, leder for bærekraft og samfunnsansvar, Ahlsell Norge

Steffen Larvoll, Nova Retail

Runar Wiksnes, Økonom, Virke

Robert Steen, Logistikkdirektør, Nille

Loek Vredenberg, CTO IBM

Se fullstendig program og kjøp konferansebilett på: logistikk2022.no

MER AV MINDRE: Forlagssentralen må legge til rette for at en større andel av produktene skal til sluttkunde, og ikke i større kvanta til butikk.
MER AV MINDRE: Forlagssentralen må legge til rette for at en større andel av produktene skal til sluttkunde, og ikke i større kvanta til butikk.

Fra sentrallageret på Regnbuen industriområde på Langhus, forsyner Forlagssentralens rundt 180 kunder med i overkant av ti millioner bøker årlig, i tillegg til andre produkter. De store kundene er de store forlagene, som skal ha bøkene sine distribuert til rundt 600 forhandlere rundt om i landet.

Fire av fem bøker går til forhandlerne, men andelen bøker som distribueres til sluttkunder har vært økende lenge, og fikk seg naturligvis en ekstra boost i løpet av pandemien. Å forsyne butikkene er fortsatt viktigst, og fra Langhus distribueres det opptil tre ganger ukentlig til landets bokhandlere.

FUNGERER: Fem helautomatiske pallekraner fra Swisslog kan hente frem hvilken pall det skal være, når det måtte være.
FUNGERER: Fem helautomatiske pallekraner fra Swisslog kan hente frem hvilken pall det skal være, når det måtte være.

– Det er viktig for dem med hyppig distribusjon. Da kan de ha lavere varelager i butikk, men også økt servicegrad til sine kunder, sier administrerende direktør Hans Kristian Hallén-Hasaas til MT.

Anlegget på Langhus er på snaut 15.000 m² og inneholder til enhver tid rundt 21.000 unike produkter. Anlegget stammer fra 2007 og var da det ble bygget et av verdens meste moderne boklagre, med høy automasjonsgrad, forteller Heidi Wisløff, som er direktør for prosjekt, system & utvikling. Hun har vært med helt siden oppstarten på Langhus.

Høy automasjonsgrad

Anlegget er levert av Swisslog, og består blant annet av et høytlager på 4500 m² med fem helautomatiske kraner, og miniloadanlegg med 84.000 plukk-kasser.

ENKELT: Heidi Lier Wisløff demonstrerer hvordan plukk gjøres fra plukkfasaden i minoloadanlegget.
ENKELT: Heidi Lier Wisløff demonstrerer hvordan plukk gjøres fra plukkfasaden i minoloadanlegget.

– Vi har høy grad av automasjon og dette er fortsatt et velfungerende lager. Men verden har gått videre. I 2007 var etterspørselen fra butikkene det viktige. Nå dreier det mer og mer over mot netthandel, sier Hallén-Hasaas.

Det første som skal gjøres er å oppgradere til en mer moderne WMS, enten til Swisslogs SynQ eller til en ny WMS-leverandør.

Men det må også investeres i ny hardware.

– Vi ser at vi har mulighet til å bli mer effektive på sluttkundeproduksjon. På å sende mange pakker ut, og på å automatisere pakkelinjene mer enn i dag. Så er det et spørsmål om hvordan varehandelen vil dreie nå, mellom butikkleveranser, som har et godt anlegg for, og veksten i netthandelen, sier Hallén-Hasaas og fortsetter:

– I pandemien var det jo en vekst på sluttkundelevering. Men samtidig ser vi at veksten flater ut.

Vrien prediksjon

KOMMER ENDRINGER: På mesaninen gjør Forlagssentralen pakking og adressering. Her trengs større fleksibilitet i fremtiden.
KOMMER ENDRINGER: På mesaninen gjør Forlagssentralen pakking og adressering. Her trengs større fleksibilitet i fremtiden.

Spørsmålet for Forlagssentralen er hva som skjer nå i en post-pandemisk verden. Veksten i netthandelen spratt opp 35 prosent i løpet av ett år, etter at veksten i mange år var jevn på rundt 15 prosent.

– Men hva skjer nå? Den jevne veksten før pandemien gir jo en viss forutsigbarhet. Vridningen vi ser nå mot sluttkunde er tydelig, men hvor stor den blir er vanskelig å si. Vi kommer nok til å jobbe godt gjennom dette før vi tar noen beslutninger om investeringer, sier Hallén-Hasaas.

– Det vanskelige spørsmålet er all usikkerheten rundt etterspørselen på både lang og kort sikt. Vi må finne ut nøyaktig hvilket system som er best for oss, skyter Heidi Wisløff inn.

Forlagssentralen har også en mulighet til å bygge ut på tomta, men det er ingen konkrete planer om det nå. De oppgraderingene som skal gjøres nå, må komme inne i det eksisterende arealet.

FULL KONTROLL: Alle pakker som skal pakkes, veies automatisk og vekten sjekkes opp mot systemet for å hindre feilplukk.
FULL KONTROLL: Alle pakker som skal pakkes, veies automatisk og vekten sjekkes opp mot systemet for å hindre feilplukk.

Ønsket er å effektivisere plukk og pakk til å bedre kunne håndtere små forsendelser til sluttkunder.

– Vi har en plukkfasade i miniloaden som er effektiv på store ordre, men ikke så god når vi skal plukke ett og ett produkt, så vi må få automatisert og effektivisert plukket til sluttkunder, sier Heidi Wisløff.

Nøye overveielser

Hallen-Hasaas forteller at Forlagssentralen ikke kommer til å ta noen forhastede avgjørelser.

– Vi kommer nok til å jobbe godt gjennom de investeringene før vi tar noen beslutninger. Men de lange linjene er tydelig for oss. Det er en vridning mot sluttkunde, men hvor stor?

NORGE RUNDT: Posten/Bring håndterer distribusjonen for Forlagssentralen, som sender til hele landet.
NORGE RUNDT: Posten/Bring håndterer distribusjonen for Forlagssentralen, som sender til hele landet.

Det er forlaget Gyldendal som eier 100 prosent av Forlagssentralen, etter at de i fjor kjøpte den halvparten av aksjene som forlagskonkurrent Aschehoug eide. Selv om selskapet nå er eid av ett forlag, er Forlagssentralen en åpen sentral, og i praksis en 3PL-aktør som tilbyr sine tjenester til alle kunder.

– Vi er i bunn og grunn en 3PL der vareeierne kjøper tjenester os oss. Vi skal tilby distribusjonstjenester for hele bokbransjen. Samtidig kommer vi til å videreutvikle tjenestene for Gyldendal og Ark, som er Gyldendals bokhandlerkjede, sier Hallén-Hasaas.

Investeringsvilje

Han forteller at Gyldendal viser vilje til å investere i anlegget på Langhus, selv om den kapasiteten da også vil bli tilgjengelig for konkurrentene.

– Vi skal være en viktig del av Gyldendal-konsernet, men samtidig skal vi være en aktør som tilbyr gode tjenester også til andre, og har et lønnsomhetskrav. Gyldendal investerer i sin egen verdikjede og vi kan tilby den kapasiteten også eksternt, sier Hallén-Hasaas.

Bokbransjen har også fått sine globale forsyningskjeder forrykket de siste par årene. Papirmangel har drevet opp prisene, og leveringsutfordringer har gjort at flere velger trykkerier i Europa fremfor i Asia. Det gir høyere etterspørsel etter nære trykkerier.

– Det gjør blant annet at forlagene ofte bestiller et større førsteopplag, fordi det kan ta tid å få plass på et trykkeri til andreopplaget. Dermed er det viktigere å «treffe» med volumet på førsteopplaget, forklarer Hallén-Hasaas.

Powered by Labrador CMS