Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen og butikksjef på KIWI Bogstad, Erlend Danielsen, foran elektrisk Asko-lastebil.

Blir helt fossilfri i Oslo i år

I løpet av 2024 vil leveransene til alle Kiwi-, Meny- og Spar-butikkene i Oslo skje med fossilfri transport.

Publisert

Asko var de første i Norge som prøvde seg med en elektrisk lastebil tilbake i 2016. Det gikk sånn passe, og NorgesGruppens grossist har lært mye om drift av elektriske lastebiler siden. I dag har Asko til sammen 184 fossilfrie lastebiler. 

Målet er at all varetransport i Asko-regi skal være fossilfri innen utgangen av 2026. I Oslo vil det skje allerede i år. 

Administrerende direktør i Asko Tore Bekken, er stolt over hvor langt selskapet har kommet, åtte år etter de startet satsingen med elektriske lastebiler.

- Vi har kjøpt vår siste fossile lastebil. Nå er det elektriske lastebiler, sammen med biler på biogass og hydrogen fra bærekraftige kilder som gjelder. Innen utgangen av 2026 skal alle våre lastebiler være fossilfrie. Dette er bærekraftig omstilling i praksis, sier Bekken.

Mer lading trengs

Noen fartshumper er det fortsatt på veien om det skal bli realistisk å gjøre all tungtransport fossilfri.

- Ladeinfrastruktur må bedres. I dag er ladeinfrastrukturen langs vei for svak, og bilene er avhengig av å lade «hjemme». Dette gjør det vanskeligere flere steder å erstatte fossilbiler med elektriske biler. I tillegg må rammevilkårene være langsiktige og forutsigbare. Hvis man begynner å tukle med fordelen med å bytte ut fossile lastebiler, så vil hele omstillingen stoppe opp i mange selskaper, sier Bekken.

Vilje til å investere

Det er investeringsvilje som trengs for å få til et slikt grønt skifte mener konsernsjef i NorgesGruppen Runar Hollevik.

- NorgesGruppen investerer årlig flere milliarder kroner i en mer bærekraftig verdikjede, og denne milepælen er et resultat av en langsiktighet og vilje til å investere. Vi har flere ganger vist at vi ikke er redd for å gå først og legge betydelige midler på bordet for å oppnå våre mål innen klima og bærekraft, sier Runar Hollevik.

Han er stolt av at NorgesGruppen ligger godt an med tanke på klimakutt, men understreker at de må trappe opp innsatsen for å nå ambisjonene på bærekraftsområdet.

- NorgesGruppen har et mål om å være klimanøytral i 2030. Det er et svært ambisiøst mål, men vi er på god vei. Siden 2019 har vi redusert klimagassutslippene med 18 prosent. Retningen er riktig og resultatene er gode, men farten må ytterligere opp, sier han.

Powered by Labrador CMS