Nå kommer asfalten

I løpet av en hektisk asfaltsesong vil Statens vegvesen legge ca. 3200 km asfalt for over to milliarder kroner på landets riks- og fylkesveier. Sjekk hvor det kommer asfalt i ditt distrikt.

Publisert Sist oppdatert
 

Så snart snøen er borte og telen ute av bakken er veivesenet og landets fylkeskommuner klar for vedlikeholdsarbeider på nedslitte veidekker både på vei- og gang- og sykkelveger. 

2,1 milliarder

- Vi planlegger å bruke nesten 2,1 milliarder kroner til dekkevedlikeholdet. 970 millioner går til riksveiene, mens fylkeskommunene har vedtatt å bruke ca. 1,1 milliarder til sine fylkesveier. Vi regner med at det går med ca. 1,9 mill. tonn asfalt, sier sjefingeniør Even K. Sund i Statens vegvesen.

Asfaltsesongen varierer litt fra landsdel til landsdel, men går i hovedsak fra mai til ut i september.

- Det meste av årets asfaltarbeider gjelder vedlikehold av eksisterende riks- og fylkesveier, mens litt asfalt på nybygde veier er også med i de 79 kontraktene som vi i disse dager er i ferd med å inngå med asfaltentreprenørene, sier Sund.

I tillegg inngår en rekke andre arbeider som fresing, justering av kummer, overflatebehandling og andre følgearbeider.

Se kart over hvor det legges asfalt i ditt fylke:

Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold

 

Mest nattarbeid

- For å være minst mulig til sjenanse for trafikken vil vi gjennomføre asfaltarbeidene om natten der det er mulig. Vi ber trafikantene om å være tålmodige der det måtte oppstå ventetid og køer i forbindelse med arbeidene, sier Sund.

Veivesenets ønske om å ta hensyn til arbeiderne er ikke ubegrunnet. Asfaltarbeidere blir stadig oftere utsatt for ulykker og nestenulykker. Spesielt er trafikkdirigentene utsatt.

Hvert år er det ca. 300 registeringer av uønskede hendelser i løpet av en asfaltsesong hvor bilister er involvert.