Med logistikk-hjerte på Forus

– Logistikk- og transporttjenester må leveres fra hjertet.

Publisert Sist oppdatert

Det sier Arvid Nesse, medeier i det nyetablerte transport- og logistikkselskapet Dynamo Logistikk AS på Forus i Stavanger.

«Vi bryr oss»

- Vi har våre tanker og målsetninger i denne bransjen, og er bevisst på at våre kunder vet best hvordan de ønsker våre tjenester utført, forteller Nesse.

Han understreker at virksomheten er tuftet på et sterk sosialt samfunnsengasjement gjennom hovedverdien: «Vi bryr oss»!

Med hjertet

- Våre kunder og samarbeidspartnere er alle aktører med "hjerte på rette plassen", understreker Nesse.

Han forteller også at dette er relasjoner som i sin næringsvirksomhet, har en omsorg og raushet overfor andre og ikke minst ser verdien av å by på seg selv for å kunne få.

- Gjennom vårt samfunnsengasjement har vi også et kreativt og spennende samarbeid med attføringsbedrift og NAV. Det er godt i en ordinær bedrift å kunne få skape trygge mestringsarenaer for personer som har eller har hatt sine utfordringer i livet. På vår måte ønsker vi også å bidra til å heve litt av statusen til de som arbeider i vår bransje. Spesielt innen bilbud og varebiltjenesten, sier Nesse.

Bredt utvalg

Dynamo Logistikk er en landsdekkende transport- og logistikkaktør som tilbyr et bredt utvalg av transportoppdrag. Det være seg hasteoppdrag, langkjøring, henting av post og pakker, post i butikk.

- I det hele tatt skal vi være våre kunders verdi- og næringskjede, sier Nesse.

Selskapet har også kvalifiserte sjåfører og følgebil for tyngre og spesialtransport.

Hotell og terminal

– I godsterminalen tilbyr vi både omlasting og mellomlagring.

Gjennom vår lagerhotelltjeneste mottar, lagrer, pakker og sender vi ut varer, forteller Nesse, som også er sosial entreprenør og daglig leder ved Livsgledesenteret i Stavanger. Han leder også prosjektet «Vi Bryr Oss».