Havnedirektør Tore Lundestad og Avdelingsdirektør Christian Skodde i NCR Anlegg. Foto: Borg Havn IKS.
Havnedirektør Tore Lundestad og Avdelingsdirektør Christian Skodde i NCR Anlegg. Foto: Borg Havn IKS.

Undertegnet kontrakt for kaiforlengelse

Borg Havn IKS og NCR Anlegg AS signert i juli kontrakt på utførelse av kaiforlengelse av dagens containerkai.

- Det siste «hullet» på Øraterminalen i Borg havn, skal tettes. Det er siste rest av det gamle Jahn-bassenget, hvor RoRo-anlegget ligger. Borg Havn IKS og NCR Anlegg AS har signert kontrakt på utførelse av kaiforlengelse av containerkaien. Dette vil gi en samlet kailengde ved sammenkobling av det gamle kaianlegget og containerkaien, forteller havnedirektør Tore Lundestad. Han fortsetter:

- Prosjektet bidrar til mer kailinje, men også et mer funksjonelt terminalområde ved innfylling av Jahn-bassenget i bakkant av ny kai. Ship-to-shore-kranen som går på skinner på dagens containerkai, vil få skinner helt opp mot RoRo-kaien. Byggeperioden vil være fra medio august til april neste år.

Lundestad legger til at det såkalte Jahn-bassenget tidligere hadde både RoRo-anløp og ferge til Fredrikshavn i Danmark.

- Det er litt historie som nå transformeres til mer effektiv havn, avslutter han.  

 

  

Klimaet er taperen når regjeringen lar det beste bli det godes fiende

Klima- og miljø er stadig vekk en av de viktigste sakene på den politiske dagsordenen. Regjeringen har blant annet som ambisjon å halvere utslippene fra transportsektoren sammenlignet med 2005-tall innen 2030. Det vil kreve både treffsikre og kraftfulle tiltak. I budsjettet for 2020 snubler dessverre regjeringen kraftig, og for tungtransporten vil resultatet kunne bli økte utslipp. Les hele saken

Til toppen