Mani Hemmaty og Sandu Nylmon skal styrke Logistic contractors posisjon i Norge. (Foto: Logistic Contractor)
Mani Hemmaty og Sandu Nylmon skal styrke Logistic contractors posisjon i Norge. (Foto: Logistic Contractor)

Mer logistikk til Norge

Logistic contractor rekrutterer Sandu Nylmon som vd i selskapets norske og danske datterselskap.

Han kommer fra stillingen som salgsdirektør i Goldbeck Group, hvor han har vært i åtte måneder.

Nylmon har tidligere hatt ledende roller i over åtte år i Logistics contractor, blant annet som arbeidsleder, plass-sjef og kalkylesjef.

Mani Hemmaty går inn som Operations Manager for selskapets utenlandske marked.

Han kommer også fra Goldbeck group, hvor han har vært Operations Manager i ca. ni måneder.

Hemmaty har over ti år bak seg i Dachser i ulike roller som blant annet prosjektsjef, byggesjef og arbeidsleder.

– Logistic contractor har for lengst etablert seg i både Norge og Danmark, men vi ser klare signaler på gode forutsetninger for ytterligere utvikling i dette interessante markedet, sier konsernsjef Jörgen Andersson i Wästbygg gruppen i en pressemelding.

- Sandu Nylmon og Mani Hemmaty har god kjennskap til Logistic contractor, når de nå får oppdraget med å bygge opp organisasjonen i Norge og Danmark, og for dermed å styrke vår tilstedeværelse i et spennende marked, sier Andersson.

Klimaet er taperen når regjeringen lar det beste bli det godes fiende

Klima- og miljø er stadig vekk en av de viktigste sakene på den politiske dagsordenen. Regjeringen har blant annet som ambisjon å halvere utslippene fra transportsektoren sammenlignet med 2005-tall innen 2030. Det vil kreve både treffsikre og kraftfulle tiltak. I budsjettet for 2020 snubler dessverre regjeringen kraftig, og for tungtransporten vil resultatet kunne bli økte utslipp. Les hele saken

Til toppen