Lovforlsag om bompengebrikke

Lovforlsag om bompengebrikke

Regjeringen har lagt frem et lovforslag om obligatorisk bompengebrikke for kjøretøy over 3,5 tonn.

I tillegg til å gjøre innkrevningsjobben for bompengeselskapene mer kostnadseffektiv, er tiltaket også viktig for å ta utenlandske bompengesnikere. Norges Lastebileier-Forbund er dempet optimistiske.

– Vi er svært fornøyd med at denne saken nå endelig blir lagt frem. Arnstad viser handlekraft i flere saker nå, noe hun fortjener ros for, sier adm. direktør i NLF, Geir A. Mo. Han påpeker imidlertid at NLF er fornøyd med at lovforslag ikke inneholder beskrivelse av betalingsløsninger som vil sikre faktisk innbetaling.

– At statsråden nå anerkjenner den konkurransevridende faktoren i norske sjåførers disfavør, ser vi på som positivt. Det er imidlertid mye som gjenstår og er utsatt til utformingen av lovforskriften. Skal ordningen ha noen effekt, må det i tillegg til brikke også være krav til bankgaranti eller kredittkortbetaling på grensen. NLF er glad for at grunnlaget er på plass, og vi har nå store forventninger til rask fremdrift og gjennomtenkt innhold.  

Vil veiprising gi konkurranse på likere vilkår?

En gjenganger i samferdselspolitikken er hvordan en skal utnytte de ulike transportformenes komparative fortrinn. Videre har den tidligere samferdselsministeren i forbindelse med kommende Nasjonal transportplan (NTP) fremhevet viktigheten av å «få mer for pengene» i fremtidige samferdselsprosjekter. Det har vært flere store kostnadssprekk innen vei og bane de siste årene. Les hele saken

Til toppen