The Hub skulle vært arena for årets mest spennende logistikk-konferanse. Slik blir det dessverre ikke.
The Hub skulle vært arena for årets mest spennende logistikk-konferanse. Slik blir det dessverre ikke.

Logistikk2020 avlyst

Moderne Transports konferanse Logistikk2020 ble også et offer for koronakrisen.

15. april skulle vi i Moderne Transport arrangert Logistikk2020, en logistikk-konferanse med tema «grønn, effektiv og lønnsom» på Clarion Hotel The Hub i Oslo. Det har den pågående koronakrisen satt en effektiv stopper for.

Torsdag fortalte byrådsleder i Oslo Raymond Johansen at alle arrangementer med mer enn 50 deltakere i Oslo blir forbudt. 

I lys av dette blir det umulig å gjennomføre en konferanse i tråd med planen på The Hub. Kjøpte billetter vil bli refundert.

Vi jobber nå med å se på muligheter for å gjennomføre en fagkonferanse digitalt som erstatning for konferansen på The Hub, med samme tema og mange av de samme foredragsholderne. Vi holder dere naturligvis oppdatert.

Vi vil også komme sterkere tilbake neste år, med Logistikk2021. 

Elektronisk veifraktmelding i internasjonal veitransport – den nye normen

Den 31. mars vedtok Stortinget å gå inn for at det gammeldagse CMR-fraktbrevet erstattes med elektroniske meldinger i internasjonal veifrakt.  Ja, et klart Stortingsflertall gikk sågar inn for å gjøre den elektroniske meldingen, forkortet eCMR, obligatorisk. Les hele saken

Til toppen