Ved å benytte brenselscelle-teknologi fikk Hyundai en mulighet til å totalt redesigne lastebilen.
Ved å benytte brenselscelle-teknologi fikk Hyundai en mulighet til å totalt redesigne lastebilen. (Foto: Hyundai)

Hydrogen som brekkstang

ATLANTA: Under NACV viste Hyundai fram en visjon for en fremtidig Class 8 truck for USA med hydrogen på tanken.

Det er bare en måned siden Hyundai i samarbeid med H2 Energy viste frem Xcient FuelCell for Europa i Sveits. Nå er turen kommet for å snuse på det enorme Nord-Amerikanske markedet. Under North American Commercial Vehicle Show som går av stabelen i Atlanta viste Hyundai frem tok fremtidsvisjons konsepter. En Class 8 tung lastebil med hydrogen og en kjøle semi henger med Kryogen nitrogen (Nitrogen som er avkjølt lavere enn normalt kokepunkt). 

 Det var de strømlinjeformede togene som ble benyttet mellom 1936 og 1959 som var inspirasjonen til designet. Foto: Hyundai

Hyundai er en av de fremste selskapene når det gjelder hydrogen og lanserte den første masseproduserte personbilen med hydrogen allerede i 2013. For et år siden investerte selskapet US$ 6,4 milliarder for å fremskynde utviklingen av et hydrogendrevet samfunn. 

 Et nytt og spennende interiør med en minimalistisk stil. Foto: Hyundai

Selskapet uttaler også at de ønsker å samarbeide med andre selskaper for å utvikle et økosystem for hydrogendrevne nyttekjøretøy. De uttaler videre at hydrogen er det perfekte drivstoffet for tunge langtransportkjøretøy ettersom de kan tankes raskere, har bedre rekkevidde og tyngre nyttelast og etterhvert lavere kostnader enn batterielektriske kjøretøy.

 Hengeren er en av de første til å benytte kryogen Nitrogen som kjølemiddel i Nord-Amerika. Foto: Hyundai

HDC-6Neptune utvikler class 8 lastebilene og ser mot et fremtidig designkonsept, førermiljø og fremdriftssystem, heter det videre. Konseptet er et skritt videre i Hyundai's fokusering mot en dekarbonisering av samfunnet. Hyundais tunge lastebiler er allerede solgt i 130 land i verden, men er enda ikke på plass i Nord-Amerika eller Europa. 

HT Nitro ThermoTech er en av de første henger produsentene i Nord-Amerika som benytter kryonisk Nitrogen kjøleteknologi-system. Konsepthengeren er utviklet i samarbeid med Air Liquide. Hengeren vil få et karbonavtrykk som er inntil 90% lavere enn en tradisjonell kjølehenger.

Til toppen