Logistikksjef Arnt Rune Karlsen har full logistikk-kontroll på Voss Water. Foto: Per Dagfinn Wolden
Logistikksjef Arnt Rune Karlsen har full logistikk-kontroll på Voss Water. Foto: Per Dagfinn Wolden

Logistikksjef på vannvogna

Arnt Rune Karlsen har full logistikk-kontroll på 4,7 millioner liter som hver måned forsvinner ut fra Voss Productions og ut i den store verden på skinner og sjøveien.

Publisert

Logistikksjefen i Voss Water forteller om en forventet årlig vekst på nærmere 30 prosent mot 2020.

To tredjedeler av vannet tar turen fra Kristiansand Havn over Atlanteren og til Voss Waters største marked, USA.

Men før vannet når kaikanten blir det fraktet på CargoNets godsvogner på Vatnestrøms nye sidespor, et unikt, intermodalt knutepunkt.

Stabilt og forutsigbart

Vannvogner på skinner har overtatt for nærmere 7000 vogntog med vann som har rullet ut fra fabrikken «Voss Production» i Iveland til Kristiansand Havn årlig.

Ukentlig har nærmere 100 trailere hentet vann fra produksjonsanlegget i Iveland, i tillegg til trailere som leverer plast, glass og andre innsatsfaktorer.

Han understreker også at daglige tog reduserer problemene med å få frem transportene slik en ønsker på glatte vinterveier.

– Vi har nå stor tro på at vi vil få en mer stabil og forutsigbar logistikk inn og ut fra fabrikken, gjennom å åpne et spor som ikke har vært i drift på 10 år. Kristiansand Havn vurderer også mulighetene for å ta imot andre tog fra andre store aktører som bruker sjøen på vei til og fra Norge. Lokalt på Vatnestrøm blir det nå også muligheter for andre bedrifter å benytte seg av løsningen med transport av gods direkte fra sidesporet og inn på havna, sier Karlsen.

Effektive transportmidler

I fabrikken på 12.000 kvadratmeter produseres 75.000 flasker i timen. Dette krever effektive transportmidler og en god logistikk, understreker logistikksjefen.

Han forteller også at transport med elektrisk tog i stedet for dieseldrevne vogntog har stor miljøeffekt, og regner med ca. 20.000 tonn færre CO2 ekvivalenter etter fem år.

Schenker som global transportpartner

- Vi har valgt sjøveien både når det gjelder innhenting og distribusjon av ferdigvarer. Både fra Belgia, Estland og Russland kommer varene sjøveien. De samme containerne bruker vi i distribusjon via sjøveien til Europa og til andre oversjøiske markeder. Det gir oss en god score på vårt miljøregnskap. For oss var det en forutsetning at DB Schenker kunne benytte sjøveien, sier Karlsen og fortsetter:

- Vi opplevde at DB Schenker stilte med nødvendige ressurser for å lage et logistikkopplegg der vi kunne utvikle oss sammen. Med den veksten vi har er vi avhengig av at våre leverandører har kapasitet til å vokse i samme tempo som oss.

Tett integrering

Logistikksjefen ønsker å utvide et tett integrert samarbeid på flere markeder.

- Vi har full fokus på effektiv logistikken med topp kvalitet. Med vår vekst fremover vil vi bli nødt til å utvikle flere løsninger både der vi vokser, men også i nye markeder. Voss Water ønsker å opptre miljøbevisst og samtidig kunne løse utfordringene som følge av et voksende marked, forteller Karlsen.

– Det er en god løsning for oss å flytte i snitt 18 semitrailere tur/retur Kristiansand-Vatnestrøm fra en særdeles dårlig vei til bane, men det er samtidig et stort miljøløft. Ettersom veiene er så dårlig og går gjennom flere tettsteder, så sparer vi også nærmiljøet for store påkjenninger med denne transportendringen, forteller Karlsen.