Norge i tet

Norge er det første landet i verden som innfører standardisert merking av fiskeemballasje og paller.

Publisert Sist oppdatert

Store aktører som Marine Harvest har allerede gjennomført implementeringen i alle sine anlegg i Norge. Nå er tiden kommet for de mindre sjømatbedriftene, og fem bedrifter er valgt ut til et pilotprosjekt.

Helt nytt

Frem til nå har fokuset vært å utvikle en standard, teste denne, tilpasse eller utvikle nødvendig program- og maskinvare og opplæring av bedriftene som skal ta standarden i bruk.

En forutsetning for effektiv sporing er at alle aktører i verdikjeden kan følge den fysiske varen elektronisk, noe som ikke har vært mulig uten en standard for merking.

– Det er aktører fra sjømat- og leverandørnæringen som tok initiativ til dette standardiseringsprosjektet. Nå er det enighet om hvordan næringen skal bruke sporbarhet til å formidle informasjon gjennom hele verdikjeden. Norge har alltid vært flinke på standardisering, og dette er det første steget vi gjør for global standardisering for merking av fiskeemballasje, sier Petter Ustad, ansvarlig for sjømatsektoren i Innovasjon Norge.

Bredde

De fem utvalgte bedriftene, Martin E. Birkenes Eftf AS (Firda Seafood AS), Rørvik Fisk AS, Gunnar Klo AS, Båtsfjordbruket AS og Wilsgård Fiskeoppdrett AS er nå klarert for å være med i den videre implementeringen av den nye norske standarden for merking – strekkodestandarden NS 9405:2014. Bedriftene representerer en god spredning både geografisk, størrelsesmessig og i forhold til aktivitet i Norge.

Storkontrakt

Marine Harvest inngikk tidligere i år storkontrakt med CodeIT AS på merking og sporing av fiskekasser. Kontrakten omfatter leveranse av programvaren CodeIT Enterprise med systemintegrasjon som knytter sammen bedriftens produksjon, sporing og ordredata. Dette er en konfigurerbar løsning utviklet av fagspesialister på industriell merking og sporing, prosessautomasjon og vareflyt. Programvaren CodeIT Enterprise har en unik funksjonalitet.

- Dette er en langsiktig investering for Marine Harvest og en del av selskapets vekststrategi, forteller Arne Lossius, han har totalansvar for sikkerhet og utvikling av flyfrakten hos Marine Harvest Norway AS på Gardermoen.

Full kontroll

Her har Lossius full verdikjedekontroll med transporten fra selskapets fem slakterier mellom Nord-Troms og Rogaland til terminalen på gardermoen.

– Uvedkommende har ingen tilgang til våre plomberte biler. Både matvaresikkerhet og flysikkerhet er topp prioritert, understreker Lossius.

Powered by Labrador CMS