Adm. direktør Are Kjensli i NHO Logistikk og Transport er godt fornøyd med den blå-grønne regjeringsplattformen..
Adm. direktør Are Kjensli i NHO Logistikk og Transport er godt fornøyd med den blå-grønne regjeringsplattformen..

En god plattform

 
 

Publisert

Adm. direktør Are Kjensli i NHO Logistikk og Transport (NHOLT) er fornøyd med plattformen til det nye blå-grønne regjeringssamarbeidet.

- Regjeringen skal gjennomgå kjøreveisavgiften på jernbane og holder fast ved NTP. Positivt, sier NHOLTs adm. direktør, Are Kjensli.

Mangedobling

Innretningen på kjøreveisavgiften for jernbane som ble innført 1. januar i fjor, er endret fra årsskiftet. Rabattordningene skal reduseres trinnvis og fjernes helt fra 2025. Resultatet er en mangedobling av avgiftsnivået og betydelig kostnadsøkning for tog-kundene de neste årene.

- Vi er ikke prinsipielt mot avgifter, problemet her er timingen, forklarer Kjensli.

Hånd i hånd

NHOLT-sjefen understreker at avgifter må gå hånd i hånd med bedre infrastruktur som kan bedre leveringskvaliteten.

- Den dagen vi ser effekten av de planlagte infrastrukturinvesteringene og jernbanen har blitt konkurransedyktig, skal vi ikke protestere mot avgifter. Når dette innføres uten at infrastruktur og kvalitet følger med, vil det imidlertid være dramatisk for godstransporten på bane, sier Kjensli.

Regjeringen sier også at de vil følge opp NTP og at planleggingstiden skal reduseres.

- Det er avgjørende for transportnæringen og resten av næringslivet at ambisjonene i NTP følges opp og at tiden fra planleggingsstart til åpning av nye prosjekter er kortest mulig, sier Kjensli.