Midlertidig fritak fra hviletidsbstemmelsene

NHO Logistikk og Transport har søkt om et midlertidig fritak fra kjøre- og hviletidsbestemmelsene for lastebilsjåfører som erstatter innstilt eller forsinket godstransport med tog.

Publisert
Arkivbildet er tatt på en solskinnsdag uten behov for gummistøvler og sydvest: Are Kjensli, administrerende direktør i NHO Logistikk og Transport.

Oppdatert: Tekst i uthevet tekst ble lagt til kl. 15.42. Statens vegvesen innvilget søknaden. 

Les den midlertidige forskriften.

------------

Dette er på grunn av utfordringene knyttet til ekstremværet "Hans" som har ført til toginnstilling på en rekke strekninger og stenging av veier på grunn av oversvømmelser. 

Hovedmålet med fritaket er å sikre at varer fortsatt blir transportert til tross for disse hindringene. 

NHO forsikrer at sjåførene vil få tilsvarende kompenserende hvileperioder eller annet passende vern. 

Logistikk Inside slår på tråden til administrerende direktør Are Kjensli for å høre om søknaden er innvilget.

- Vi venter fortsatt på svar, men det er nok ikke så langt unna. Dette er jo en hastesak og Statens vegvesen har sagt de vil sjekke raskt, forteller Kjensli.

Han understreker at man står i en ekstremsituasjon på store deler av Østlandet. 

- Det er dramatisk dette. Tankene går naturligvis først og fremst til de som er direkte berørt, som blir evakuert fra hus og hjem, men det har naturligvis også store følger for vår bransje når Norge i praksis blir delt i to. Med togtrafikken innstilt og ingen veier åpne for tungtransport mellom for eksempel Oslo og Trondheim så er det store utfordringer, sier han.

- Mye av godset som fraktes kan fint vente en dag eller to ekstra, men det finnes jo også en del tidskritiske leveranser, for eksempel innen medisiner og ferskvarer, legger han til.

- Hva forteller "Hans" oss om sårbarheten i infrastrukturen?

- Ekstremvær er ikke noe nytt, men dett er noe av det kraftigste vi har sett på lenge. Og det tjener som en påminnelse om at vær og klima må løftes når vi diskuterer infrastruktur, sier Kjensli.

Powered by Labrador CMS