Sjefen for norske speditører, Are Kjensli, er på barrikadene.
Sjefen for norske speditører, Are Kjensli, er på barrikadene.

- Vi skal bite oss fast denne gangen

Det sier sjefen for norske speditører, Are Kjensli, og viser til ti tapte år for jernbanen.

Publisert

- Godstog fra Kristiansand til Oslo tar like lang tid nå som i 2007, sier adm. direktør Are Kjensli i NHO Logistikk og Transport (NHOLT).

NHOLT-sjefen erfarer at tiltak som godspakken på 18 milliarder kroner blir borte i den store grå planleggingsboblen etter at Stortinget har fattet vedtaket. Det er snart valg og han er nå på de politiske barrikadene. Kjensli ber om å få jevnlige møter med Samferdselsdepartementet, Jernbanedirektoratet og Bane Nor for å følge fremdriften.

I et innlegg i Dagens Næringsliv tidligere i sommer skrev han at Stortinget vedtar tidenes største «godspakke».

- Men gjennomføres den? Spør Kjensli.

Viser til PostNord

Han viser til at PostNord, en av Norges største logistikkaktører, vurderer å flytte godsterminalen i Kristiansand fra jernbaneterminalen til en terminal langs E18 øst for Kristiansand.

- Dette er talende for hva som skjer: Veiene blir stadig bedre, vogntogene lengre, slik at mer gods kan fraktes raskere, grønnere og billigere på veien. Mens jernbanen fremdeles bruker den samme tiden mellom Kristiansand og Oslo kan vi glede oss over bedre, sikrere og raskere veier, sier Kjensli og fremhever at allerede da Stortinget i 2005 vedtok Nasjonal transportplan for 2006-2015, var man enige om det politiske målet: En overføring av godstransport fra vei til sjø og bane.

- Fasit er jernbanen i minus

- Veksten har kommet på veien. Fasiten viser at jernbanens andel av innenlands transportarbeid for gods var 9,5 prosent i 2010 og 8,5 prosent i 2015, sier NHOLT-sjefen.

I 2015 startet et tett samarbeid mellom Jernbaneverket og næringslivet for å identifisere nødvendige tiltak for å gjøre jernbanen attraktiv for godsfremføring. Det ble lansert en godspakke på 18 milliarder kroner til forbedring av jernbanestrekninger og terminaler i de store byene.

- Faktisk trengs det en oppgradering av samtlige større terminaler, med unntak av Gangdal. Mest kritisk er situasjonen på Alnabru i Oslo, men også Bergen, Trondheim, Narvik, Halden og Kongsvinger må ha nye løsninger, sier Kjensli som understreker at godset er ikke fremme når toget er fremme.

- Godset må raskt kunne omlastes til lastebil, som tar seg av de siste kilometerne i begge ender. Riktignok har forbedringer av toglinjene de siste to årene bidratt til å redusere lange sammenbrudd i togtrafikken. Det har reetablert noe av tilliten til toget hos transportørene. Men tilbudet er ikke bedre nå enn for ti år tilbake, sier Kjensli.

Gir opp

Han fremhever at norsk næringsliv mister en tradisjonell konkurransefordel hvis en gir opp toget.

- Jo tyngre godset er, jo bedre blir jernbanen sammenlignet med bilen. Toget er trygt og miljøvennlig. Når PostNord sier de vurderer å flytte godsterminalen i Kristiansand bort fra toglinjen og til E18, er det fordi bransjen tviler på at forbedringstiltakene faktisk kommer og at de kommer raskt nok.

En lastebil mellom Kristiansand og Alnabru, som starter klokken ni om kvelden, tar 4:00-4:20 timer, avhengig av flyten. Toget tar 5:14-5:40 timer, men fra lasten leveres i Kristiansand til lossingen starter på Alnabru tar det åtte timer og 15 minutter.

- Det holder ikke i 2017, sier Are Kjensli.