PostNord jobber for å løfte seriøsiteten i transportbransjen.

Disse grepene gjør PostNord i kampen mot arbeidslivskriminalitet

Etter at PostNord i fjor inngikk samarbeid med Skatteetaten, satser selskapet på flere egne ansatte, flere AS-er og færre enkeltpersonforetak som underleverandører og stiller like strenge krav til kjøretøy under som over 3,5 tonn.

Publisert Sist oppdatert

Den danske dokumentarserien «den sorte svane» har fått stor oppmerksomhet i Norge over de siste ukene – og løftet frem utfordringene i forbindelse med arbeidslivskriminalitet. Serien hvor en jurist med bånd til underverdenen blir muldvarp for en gruppe journalister. Med skjult kamera avslører hun en verden av hvitvask, vold og arbeidslivskriminalitet.

Direktør for juridisk, compliance og sikkerhet i PostNord Norge, Sonia Finckenhagen Seyersted.

– Den danske dokumentarserien understreker hvor viktig det er å bekjempe økonomisk kriminalitet og arbeidslivskriminalitet. Vi som Nordens største logistikkaktør tar dette arbeidet på alvor. I april 2022 opprettet vi en egen avdeling for Compliance med et hovedformål for å kontrollere etterlevelsen. Vi skal etterleve lover, regler, interne rutiner og prosesser. Etterlevelsen må også kontrolleres. Som en stor aktør var vi og er vårt ansvar bevisste og vi ønsker å være en pådriver for bransjen for bedring, forteller direktør for juridisk, compliance og sikkerhet i PostNord Norge, Sonia Finckenhagen Seyersted.

Avtale med Skatteetaten

I juni i fjor inngikk PostNord Norge og Skatteetaten en intensjonsavtale om en felles innsats mot arbeidslivskriminalitet innen transportsektoren. Det har ført til systematisk jobbing og implementering av en rekke ulike tiltak mot useriøse aktører i bransjen, fra PostNords side.

– Med avtalen mottar vi informasjon om skatte- og avgiftsrestanser for de av transportørene som har innlevert fullmakt. Vi har møter med skatteetaten annenhver måned. Det jobbes godt med informasjonen vi mottar, og vi har luket ut useriøse aktører samtidig som restanser blir innbetalt, sier Seyersted.

Strammer inn under 3,5 tonn

PostNord skiller ikke lenger på om kjøretøyet som brukes er over eller under 3,5 tonn, med tanke på oppfølging og kontroller – nettopp for å redusere arbeidslivskriminalitet så mye som mulig.

– Under pandemien økte antall useriøse transportører på varebil. Dette feltet var uregulert, og det var kun krav om vanlig førerkort. Det var ikke noe løyveplikt eller kjøre- og hviletid. I dag må de som kjører for oss uavhengig totalvekt og størrelse på bil fremlegge arbeidsavtaler, lønnsslipper og øvrig dokumentasjon som vi kontrollerer. Det samme gjelder innen HMS og vårt ansvar her. Antall ansatte mot selskapets inntjening blir også kontrollert, forteller Seyersted.

Dropper enkeltpersonforetak

PostNord vil som hovedregel fremover kun inngå avtaler med transportører som er organisert som aksjeselskap (AS). Dette fordi det er avdekket mest arbeidslivskriminalitet hos enkeltmannsforetak. Samtidig viser også informasjonen vi mottar fra Skatteetaten at enkeltpersonforetakene har høyere utestående skatte- og avgiftsrestanser. Dette medfører også en økt risiko for konkurs hos den enkelte transportør.

– PostNords strategi fremover er at vi skal ha aksjeselskap og gjerne større selskaper som transportører. Likevel må jeg understreke at det ikke alle enkeltmannsforetak opererer i kriminelt farvann, men det er en rekke fordeler med aksjeselskaper og gjerne større aksjeselskap som gjør at vi vil prioritere dette fremover. Dette har vi også kommunisert til våre underleverandører, sier Seyersted.

PostNord ansetter også flere egne sjåfører – og antallet øker hvert eneste år.

– En av grunnene til å ansette egne sjåfører er å forbedre arbeidsvilkårene deres, samt at man som aktør har bedre kontroll. Det andre er at vi vil bytte ut bilparken med biler som går på strøm eller biogass, og det er enklere å gjøre selv enn at underleverandørene gjør det. Den tredje grunnen er at kvaliteten på tjenestene blir bedre. Insourcing står høyt oppe på agendaen og er godt i gang i de største byene i landet, avslutter Seyersted.

Powered by Labrador CMS