Gausdal Bruvoll lager kledning med kunstig intelligens ved hjelp av APX Systems
Gausdal Bruvoll lager kledning med kunstig intelligens ved hjelp av APX Systems

Lager bedre planker med kunstig intelligens

Gausdal Bruvoll med spennende og innovativt teknologiprosjekt der bruk av kunstig intelligens, IIOT og Big Data skal sikre høyere produktkvalitet.

Publisert

Trevirkeprodusenten Gausdal Bruvoll har satt i gang et høyteknologisk forskningsprosjekt sammen med universitetet i Ålborg, Norsk Treteknisk Institutt og norske APX systems. Håpet er å optimalisere produksjon av produktet, Ultimalt, som en råtebeskyttet, grunnet og fabrikkmalt kledning.

- I 2018 startet vi opp med RFID som informasjonsbærer på plank for å styre roboter. På sju avlesningspunkter har vi kontroll på planken i det den går inn til råtebehandling, maling og tørking, forklarer leverandør av programvareløsningen, Jan Erik Evanger, daglig leder i APX systems i en pressemelding.

Ved hjelp av flere sensorer så skal produsenten overvåke, og ikke minst trimme fabrikken, ved ulike årstider. Sensorene skal måle temperatur samt luftfuktighet inne og ute og i trevirke, luftmengde utenfra, og en egen sensor som måler kvaliteten på påført maling.

- Ved hjelp av sensorene vil vi få en mengde data, som gir oss grunnlag for å trimme fabrikken, forklarer seniorforsker ved Treteknisk, Ulrich Hundhausen.

Prosjektet skal sikre jevnere og bedre kvalitet på produktet. Her er kledningen er påført grunning og fargebeis før det går gjennom tørkeprosess.
Prosjektet skal sikre jevnere og bedre kvalitet på produktet. Her er kledningen er påført grunning og fargebeis før det går gjennom tørkeprosess.

Dataene som løsningen fra APX systems samler inn, vil legge seg kronologisk og i logisk rekkefølge i en skyløsning.

Dette gjøres ved at en RFID-brikke blir påført den første planken i en ordre. RFID-brikken er en identifikator som inneholder all bakenforliggende informasjon om hvordan produktet skal behandles. Når en sensor leser av produkt-ID, så bindes sensorresultat til produkt. Ved hjelp av alle sensorer, kan maskininnstilling gjøres automatisk, basert på tidligere data og for eksempel faktisk ute- og innetemperatur. Alle data lagres, sekvensielt i en skyløsning.

- På den måten kan vi ved hjelp av AI (kunstig intelligens), Big Data og IIoT (Industrial Internet of Things) levere den beste produktkvalitet. Det er heller ingen ulempe at vi nå i tillegg innfører RFID på pakker som leveres ut til byggevarebransje, sier administrerende direktør i Gausdal Bruvoll, Jørn Nørstelien.