Oslo Havn: «Porten til Norge»

Anne Sigrid Hamran jobber beinhardt for langt flere containerskip til Oslo.

Publisert Sist oppdatert

Oslos havnedirektør er nylig ferdig med Oslos havneplan for 2013-2030, «Porten til Norge».

Det er satt høye mål for vekst i gods- og passasjertrafikken, ikke minst for å nå det nasjonale målet om mer godstransport på sjø.

Fremtidsvisjon

- Vår fremtidsvisjon er at mer gods og flere passasjerer skal komme den miljøvennlige sjøveien gjennom Porten til Norge. Vi kommer til å være en sentral aktør i videreutviklingen av vår attraktive hovedstad, sier Hamran som understreker at det er kommet mange nyttige innspill i arbeidet med å konkretisere strategiene og tiltakene.

Norges største havn

I 2030 vil det trolig bo over 800.000 mennesker i Oslo. Hovedstaden og Akershus vil antakelig ha nesten 1,5 millioner innbyggere, ifølge Oslo kommunes befolkningsframskriving.

- Det er nesten 30% flere innbyggere i denne regionen enn vi har i dag. Det er ikke planlagt vesentlige utvidelser av veinettet som fører inn til Oslo. Hvis alle skoene, klærne og maten innbyggerne trenger skal komme med lastebil, vil køene inn til Oslo vokse for hvert år som går, sier havnedirektøren.

50 prosent mer gods

Hamran understreker at Oslo Havns samfunnsansvar er å bidra til å løse denne situasjonen.

- Derfor har vi laget «Porten til Norge» som forteller hvilke mål vi setter oss i tiden fram til 2030. I 2030 vil det komme 50% mer gods den miljøvennlige sjøveien inn til Oslo enn i dag, forteller Hamran.

Et skip – 10 km kø

Oslo Havn er Norges største havn, og er en av fem havner som regjeringen har pekt ut som særlig viktige for å utvikle sjøtransporten.

- Vi bygger ut containerterminalen på Sjursøya til å bli en av verdens mest arealeffektive havner. Her får vi kapasitet til å håndtere dobbelt så mange containere som i dag. Det kan vi trenge dersom du skal slippe å sitte i lange køer i framtidens Oslo. Et vanlig containerskip som seiler inn Oslofjorden erstatter ca. 400 semitrailere på hovedveiene inn mot Oslo. Hvis disse trailerne kjørte etter hverandre, ville de ha laget ti kilometer med kø. Hver uke kommer det ni containerskip med forbruksvarer inn til Oslo Havn, sier Hamran.

Hun understreker at sjøtransporten allerede i dag er mer miljøvennlig enn veitransporten.

- For eksempel vil transport av en container fra Rotterdam til Oslo føre til 17 ganger større utslipp av CO2 enn om den blir fraktet med skip, sier Anne Sigrid Hamran.