Gir modellbåt til bilministeren

Det kan koste samfunnet 6 milliarder kroner bare i 2015, om ikke samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen tar grep. Fredag tropper sjøfartsnæringen opp på ministerens kontor.

Publisert Sist oppdatert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Sjøfartsnæringen roper et varsko om at miljøet, næringslivet og den norske forbrukeren blir sittende med regningen om det ikke tas grep.

100.000 flere trailere på norske veier kan bli resultatet av økte utgifter for sjøtransporten, viser en ny rapport, stikk i strid med målet alle er enige om: Mer gods fra vei til sjø.

Minner om…

En delegasjon fra sjøfartsnæringen vil 7. november overrekke samferdselsminister, Ketil Solvik-Olsen et modellskip til ministerens glasskap som i dag er full av biler, for å minne han på at regjeringen må sette i gang tiltak nå for at vårt felles mål om mer gods fra vei til sjø skal nåes.

Les også: Ingen løfter fra Svovel-Olsen

Koster milliarder

Fra 1. januar 2015 skal svovelinnholdet i drivstoffet for skip i SECA-området reduseres til mindre enn 0,1 %. Dette kan koste det norske næringslivet og forbrukere dyrt, 4–6 milliarder kroner bare i 2015, i følge rapporten fra Thema Consulting på oppdrag fra Norsk Industri, NHO, Oslo Havn KF og OMYO Hustadmarmor.

Konsekvensen blir at sjøtransporten mister konkurransekraft mot veitransport. Rapporten antyder 100.000 flere trailere på norske veier i 2015. Da vil miljøet bli den store taperen.

Må bli konkurransedyktig

Et vanlig containerskip til Oslo erstatter 400 trailere og fjerner en mil kø på veien.

- Vi bygger nå ut Norges største godshavn, som skal ta imot dobbelt så mye gods sjøveien. Vi trenger effektive havner og terminaler som gir sjøtransporten konkurransedyktige betingelser, sier Oslos havnedirektør Anne Sigrid Hamran.

- Her nytter det ikke med en etter-snar strategi. Når godset overføres fra sjø til vei er det vanskelig å flytte det tilbake. Derfor er det svært viktig at regjeringen setter inn tiltak allerede nå, sier Arnt Einar Litsheim i Norsk havneforening.

- Et containerskip som frakter varer mellom Rotterdam og Oslo har opp til 91% lavere CO2-utslipp sammenliknet med en trailertransport på samme avstand. Dette viser at sjøtransporten er fremtiden og må satses på, sier Bjørn Waglen, Country Manager i Samskip.

Tas på ordet

- Regjeringen har bedt om konkrete forslag til tiltak. Vi har tatt dem på ordet. Det ligger et enormt potensiale for godsoverføring fra vei til sjø. Men dette krever bredt samarbeid mellom konkurrerende virksomheter og et økonomisk løft. Dette har EU tatt inn over seg, og setter i verk tilskuddsordninger fra neste år, sier Hans Kristian Haram, Shortsea Promotion Centre, opplysningskontor for sjøtransport.

Likhetsprinsipp

Norsk Havneforening, NHO Logistikk og Transport og Shortsea Promotion Centre har sendt samferdselsministeren et forslag for å teste ut en tilskuddsordning i Norge lik EU-programmet som europeiske selskaper kan nyte godt av allerede fra neste år.

En slik ordning vil lette noen av utfordringene som svoveldirektivet skaper, og vil gi likere konkurransevilkår mellom europeiske og norske bedrifter.

- Dersom Samferdselsministeren ønsker å bidra til overføring fra vei til sjø er det ingen vei utenom en incitamentordning, sier Erling Sæther, direktør for næringspolitikk, NHO Logistikk og Transport.

 

 

Powered by Labrador CMS