I forbindelse med at verdens beste skihoppere skal konkurrere i Vikersundbakken i mars, arrangeres en næringslivskonferanse med tema Ring 4.
I forbindelse med at verdens beste skihoppere skal konkurrere i Vikersundbakken i mars, arrangeres en næringslivskonferanse med tema Ring 4.

Hopper i det med næringslivskonferanse

Temaet er Ring 4 rundt Oslo.

Publisert

I forbindelse med at verdens beste skihoppere skal konkurrere i Vikersundbakken i mars 2019, arrangeres en næringslivskonferanse med tema Ring 4.

Vikersunds store sønn (i hvert fall i anleggsbransje-sammenheng), Albert Kr. Hæhre, en én av foredragsholderne på konferansen som arrangeres fredag 15. mars.

Ring 4 er en spennende tanke, og ønske. I invitasjonen til konferansen skriver arrangøren følgende: Ring 4 – Vikens første fellesprosjekt og veien til NTP? I dag går de fleste hovedveiene på Østlandet gjennom Oslo. Hvilke effekter kan RING 4 få?

Dette er RING 4

Videre skriver arrangøren følgende som Ring 4:

Arbeidet med ny Nasjonal transportplan (NTP) har startet. Regjeringen er tydelig: Nytten av investeringene skal opp. Kostnadene skal ned. Norge må få mer vei og bane for pengene. Samferdselsministeren har gitt etatene beskjed om å ta nye grep. Alle prosjekt som skal inn i ny NTP, skal først regnes nøye på. Hvilken besparing og økt verdi kan samfunnet få av å se flere planlagte og pågående veiprosjekt i Viken i sammenheng. Som RING 4.

Ring 4 vil ha dobbelt viktighet. Avlaste Oslo og være viktig hovedvei gjennom store deler av Østlandet. En vei som kan avlaste Oslo for gjennomgangstrafikk. Knytte arbeidsregioner og Viken sammen. Har noen undersøkt hvilken effekt RING 4 vil ha for næringslivet? Ring 4 er omtalt flere steder som en mulig framtidig veiløsning som kan avlaste Oslotrafikken. Ring 4 er ikke geografisk definert og er ikke satt i system eller samkjørt. Ring 4 er ikke et formelt prosjekt i motsetning til fergefri E39, E18 sørover, E6 nordover og Intercity.

Ser kandidatene til ledervervene i det nye Viken oppgraderingen av en Ring 4 som en prioritert oppgave for den nye regionen? Hva vil en Ring 4 med topp veistandard ha å si for utviklingen av stedene som ligger utenfor dagens hovedveier?

Næringslivstopper holder foredrag

Albert Kr. Hæhre som kommer fra Vikersund og som har bygget seg stort opp innen anleggsbransjen, skal holde et foredrag om «Hvordan ville jeg bygget Ring 4?»

Før Hæhre slipper til, skal tidligere statsråd Bård Hoksrud (FrP) dele sine tanker om Ring 4 kan være et alternativ for å avlaste den pressede i Oslo-trafikken. Adm. direktør Ole Erik Almlid i NHO skal snakke om næringslivets behov for Ring 4. I tillegg skal LO-leder Hans Christian Gabrielsen snakke om veibygging som en sikring av norske arbeidsplasser, eller om dette er Klondyke for utenlandske aktører.

Det er med andre ord en meget topptung konferanse i Vikersund fredag 15. mars. Mer om konferansen her.