Mer vedlikehold og bygging av nye veier

- For at folk skal kunne bo og arbeide i hele landet, er vi avhengige av gode veier. Derfor har denne regjeringen økt satsingen på vedlikehold av eksisterende veier og investeringen i nye. For sjette året på rad legger vi frem et budsjett som vil gi redusert vedlikeholdsetterslep på riksveinettet, etter flere tiår med økt etterslep. Med budsjettforslaget for neste år, er satsingen på vei på 38 milliarder kroner, sier samferdselsministeren.

Til sikring mot ras på riks- og fylkesveiene foreslår regjeringen å tildele nesten to milliarder kroner. Dette skal bidra til bedre og tryggere veier for næringslivet og innbyggerne.

I regjeringens statsbudsjettforslag for 2020, blir det prioritert 100 millioner kroner til en ny tilskuddsordning til fylkesveier som er viktige for næringstransport. I tillegg fordeler regjeringen 1,5 milliarder kroner av tildelingen til fylkene til opprusting og fornyelse av fylkesveiene.

Satsingen på jernbanen trappes opp

- Vi fortsetter å løfte norsk jernbane til et moderne og godt fungerende transportsystem, som kan frakte mange menneske til jobb hver dag på en miljøvennlig måte. I statsbudsjettet for 2020 vi foreslår vi å tildele 26,8 milliarder kroner til jernbanen. Det er en økning på hele 88 prosent siden 2013, sier Dale.

De foreslåtte tildelingene skal blant annet gå til ni nye togsett, anleggsstart for et nytt stort prosjekt på Dovrebanen, elektrifisering av Trønder- og Meråkerbanen, økt aktivitet i flere av de pågående prosjektene, samt «et bedre togtilbud». Det skal blant annet bli bedre nettdekning, flere sovevogner og flere togavganger.

Teknologi er viktig for transport og miljø

- I løpet av de siste årene er utslipp fra transportsektoren blitt redusert. Denne utviklingen skal fortsette. Derfor legger vi til rette for mer bruk av miljøvennlig teknologi, alternative drivstoff og at folk kan velge mer miljøvennlige transportmidler, sier samferdselsministeren.