Samhandling på Nordmøre

- Samarbeid mellom havn og godstransportører er nødvendig, det har transport- og logistikknæringen på Nordmøre skjønt. De har selv tatt initiativ, og med oss som medspiller, for at Nordmøre skal bli et internasjonalt godsknutepunkt.

Publisert Sist oppdatert

Det sier styreleder John Harry Kvalshaug i Kristiansund og Nordmøre Havn (KNH). Han er sterk tilhenger av at havneselskaper samarbeider om krevende logistikkløsninger.

- Fremtidens havne-Norge må skapes gjennom å tenke helhet og samhørighet i regioner. Det er KNH et godt eksempel på, understreker Kvalshaug.

Havnen er i ferd med å utvikles til landets viktigste transportknutepunkt og Norges nye eksporthavn. Målsettingen er å etablere en maritim klynge med private og offentlige aktører, gjennom bærekraftige, intermodale transportkjeder og nettverk i regionen.

- Det er viktig å skille begrepene kysthavn og fjordhavn. Det er to sider av samme sak, hvor kysthavnen ligger i skips- og hovedleia, mens fjordhavnen er oppsamlings- og driftshavn for logistikkaktørene og et knutepunkt mellom sjø og vei, sier Kvalshaug.

Kristiansund og Nordmøre Port Services AS (KNPS), som ble etablert for to år siden, er et aktivt bindeledd mellom KNH og brukerne. Selskapet er 100% eid av KNH og bidrar til økt sjøtransportandel ved å tilby rådgivnings- og terminaltjenester. KNPS deltar aktivt i havne/infrastrukturprosjektene.

Satser på Rotterdam

Fiskeribasen på Bentneset i Kristiansund, et havnetilbud i Kristiansund og Nordmøre Havn IKS, er i ferd med å bli et globalt knutepunkt for import og eksport av containerfrakt. Kuehne+Nagel har nylig inngått en langsiktig avtale med Kristiansund Fryseterminal med enerett til all inn- og utgående containertrafikk.

Containerhavnen er sentralt plassert på Fiskeribasen i Kristiansund, og fasilitetene inkluderer et80 meterlangt kaianlegg med ESA-godkjent fryse- og tørrlager som grensekontrollsenter. Terminalen vil ta imot feedere ukentlig, og har mannskap og utstyr til lossing, lasting, omlasting, registrering og kontroll.