LNS sine maskiner er godt i gang med byggingen av det nye fiskeeventyret på Andøya.
LNS sine maskiner er godt i gang med byggingen av det nye fiskeeventyret på Andøya.

LNS bygger fremtidens havbruk

Maskinene til Nord-Norges største anleggsentreprenør, Leonard Nilsen & Sønner (LNS), er godt i gang med byggingen av det som blir Andøyas nye fiskeoppdretts-eventyr.

Publisert

Andfjord Salmon AS har valgt LNS som entreprenør for byggingen av gjennomstrømmingsanlegget på Kvalnes.

Den internasjonale anleggsentreprenøren NLS har selv hovedkontor på Andøy i Vesterålen.

Krevende oppdrag

Andfjord Salmon har fått konsesjon for oppdrett av 10.000 tonn laks på Andøy, og det er oppdraget med å bygge det første av i alt ti planlagte basseng som LNS nå er i full gang med.

Leonard Nilsen og Sønner AS er Nord-Norges største entreprenør, har 850 ansatte og er spesialister på å løse krevende oppdrag på steder med vanskelig logistikk.

- Andfjord Salmon er et nyskapende, innovativt og ambisiøst selskap. For oss er dette et veldig spennende oppdrag, sier konserndirektør Frode M. Nilsen i LNS.

Fremtidens havbruk

Andfjord Salmon bygger fremtidens havbruk hvor det beste fra to verdener, sjø- og landbasert oppdrett kombineres.

- En resirkulerbar sjøledning skal hente friskt og rent arktisk sjøvann til laksen på hele 160 meters dyp nede i Andfjorden og er 2,5 meter i diameter, forteller gründer og arbeidende styreleder, Roy Bernt Pettersen, i Andfjord Salmon.
- En resirkulerbar sjøledning skal hente friskt og rent arktisk sjøvann til laksen på hele 160 meters dyp nede i Andfjorden og er 2,5 meter i diameter, forteller gründer og arbeidende styreleder, Roy Bernt Pettersen, i Andfjord Salmon.

Resultatet er høy laksevelferd og bærekraftig produksjon i arktisk farvann - 69 grader nord. Det viktigste fortrinn er det rene arktiske sjøvannet, som gjør Andfjord Salmon i stand til å levere en høykvalitets-laks som markedet etterspør, forteller gründer og arbeidende styreleder, Roy Bernt Pettersen, i oppdrettsselskapet oss.

– En fisk som trives, er en fisk som vokser. Når sjøvannet hentes på 160 meters dyp, med 7 grader gjennom hele vinteren, unngår vi lakselus-problematikken, fordi lakselusa liker seg best på ti til femten meters dyp. Det rene atlanterhavsvannet sørger for at vi får en laks som trives utmerket, er sunn og næringsrik, forteller Pettersen. 

Andfjord-teknologien

Teknologien er basisen for byggingen av verdens største gjennomstrømningsanlegg.

Anlegget er nedsprengt til havnivå og festet til berget, for så å hente sjøvann fra dypet av Andfjorden. På denne måten utnyttes det helt unike fortrinnet Andøy-regionen har med arktisk oksygenrikt og temperert vann fra Golfstrømmen.

Ved å hente stabilt sjøvann gjennom rørledninger på 2,5–3,5 meter i diameter fra 160 meters dyp om vinteren, og fra 30 meters dyp om sommeren, unngår man også lakselus-problematikken.

Lusa trives nemlig best mellom overflata og ned til 15 meters dyp.

Temperaturer på sju grader i vinterhalvåret, og sjelden over 11-12 grader om sommeren, gir gode vekstforhold og god trivsel for Andfjordlaksen.

Konseptet baseres på at alt vannet skiftes ut 15-17 ganger i døgnet med sjøvannstrøm.

I bunnen vil en renserobot med tilknyttet filtrering ta ut alle sedimentene som nabobedriften Andøytorv planlegger å nyttiggjøre seg av.

I første fase skal teknologien testes i et basseng med 1000 tonn produksjon. Deretter skal det bygges totalt ti basseng-enheter, som skal gi plass for 10.000 tonn. Etter hvert økes produksjonen til 60.000 tonn leveringsklar laks, og som det er sikret landområder for.

Hovedpulsåren

Det signert kontrakt med ØPD i Bodø om levering av sjøledningen på 2,5 meter i diameter i moderne termoplast, også kalt flytende polyetylen.

ØPD er en erfaren norsk leverandør som har levert mange store referanseprosjekter for flytende og landbasert oppdrett, samt andre store leveranser innen marin infrastruktur.

Den første sjøledningen skal ned på 30 meters dyp. Deretter skal rører suppleres av en sjøledning som skal hente sjøvann helt nede på 160 meter under havoverflaten.

– Rørsystemet er hovedpulsåren til dette nyskapende anlegget, og vi er veldig stolte over å få denne tilliten. Prosjekteringsarbeidene er godt i gang, og det er skarpt fokus på risikoanalyser og forberedelser. Det store røret skal legges i et område med sterke naturkrefter, og værbildet på Andøya må hensyntas, sier Nils-Johan Tufte, administrerende direktør i ØPD.

Oppdretts-gründer Roy Bernt Pettersen er Moderne Transports profil i kommende utgave.