Altus Norway vokser

Logistikkselskapet Altus Norway i Oslo investerer 20 millioner kroner i Moss for det som til nå er selskapets største satsing i Norge.

Publisert Sist oppdatert

En god havn, en spennende flyplass, en sterkt trafikkert motorvei, en bra ferge- og tunnelforbindelse over Oslofjorden kombinert med god tilgang til kvalifisert arbeidskraft og moderne og rimelige lokaler.

Vekststrategi

Det legger Altus Norway til grunn for beslutningen om en terminaloppbygging i Moss. Moss er første by utenfor Oslo som inngår i selskapets vekststrategi.

Altus-selskapet er datterselskap i det Hong Kong baserte gigantkonsernet Swire som har 120.000 ansatte over hele kloden med investeringer innen eiendom, flyfrakt, industri, offshore, handel og logistikk.

Swire Oilfield Services har også offshoreavdeling i Stavanger som leier ut offshore spesialcontainere til både olje- og gassindustrien, men også til andre formål. I Bergen er Swire Seabed etablert. Rederiet har båter utstyrt med ROV for å arbeide på store havdyp.

Altus som har sitt hovedkontor i Singapore, er etablert med 43 kontorer i 12 land. Spisskompetansen på logistikk er plassert innen olje, gass og energi.

Hele avdelinger

I Moss og i Houston bygger vi nå opp hele avdelinger som skal arbeide innen feltene for marin logistikk, reservedeler for skip samt generell frakt for fly, båt, jernbane og vei i tillegg til tradisjonell lagerdrift, forteller Dag Ulstein, nyansatt adm. direktør i selskapet som etter fem års drift i Norge, nå ønsker å trykke på for en rask vekst de kommende to årene.

Selskapet med ti ansatte har en årlig omsetning på ca. 40 millioner kroner. Rett ved fylkesvei 120 på Vanem næringsområde, har Altus Norway funnet sin plass.

– Vi har 3300 m2 med palleplasser og store innvendige områder for å klargjøre prosjektlister. Lageret er nytt, moderne og er oppvarmet hele året med miljøvennlig fjernvarme til disposisjon. Vi har også en 4,5x6 meter stor port for å få store enheter inn og ut av hus. Vi tilbyr et bredt utvalg logistikkopppdrag til de fleste, men ikke minst til næringslivet i mossedistriktet. Og jo mer komplisert et oppdrag er, jo bedre. Av de vi har ansatt til nå, har ingen under 15 års erfaring, forteller Ulstein som har med seg Morten Dahl som terminalsjef på Vanem.

Har mer å gå på

Vi har alle muligheter for å tilby Altus mer plass om de skulle trenge det, sier adm. direktør Lars Gunnar Andersen i  eiendomsselskapet Marine Trading som nå mer er blitt et rent eiendomsselskap, og som besitter 35.000 m2 næringslokaler i Moss. På Vanem har Marine Trading et utbyggingspotensial på 50.000 m2.