Ole Andreas Hagen er skuffet over manglende prioritering av Alnabruterminalen i Statsbudsjettet 2018. Foto: Per Dagfinn Wolden
Ole Andreas Hagen er skuffet over manglende prioritering av Alnabruterminalen i Statsbudsjettet 2018. Foto: Per Dagfinn Wolden

Ikke bra for Alnabru

- Nivået på bevilgningene til Alnabru bør dobles for å holde tritt med forfall og behov for oppgraderinger.

Publisert

Det sier Ole Andreas Hagen, Vice President i International Federation of Freight Forwarders Associations (FIATA) og kommunikasjons- og markedsdirektør i PostNord. Han savner større satsing på Alnabru godsterminal i Oslo i Statsbudsjettet 2018.

Regjeringen har foreslått å bruke 103 millioner kroner til strakstiltak på Alnabruterminalen, mens hovedprosjektet fremdeles utredes.

Hagen synes imidlertid at det er flott at regjeringen følger opp løftene om strakstiltak på Alnabru godsterminal i forslaget til statsbudsjett, men at bevilgningene til Alnabru er for lave.

200 mill. årlig

Det store prosjektet for å oppgradere Alnabru godsterminal lar vente på seg. Etter at regjeringen vente tommelen ned for det første forlaget til en ny og moderne godsterminal på Alnabru, fordi den ble for dyr, jobbes det nå med en ny plan.

- Vi må innse at vi skal jobbe med den terminalen vi har i mange år til, det gjør at oppgraderinger på dagens anlegg både blir viktigere og mer lønnsomt å gjennomføre. Vår vurdering er at det årlige tiltaksnivået bør ligge på 200 millioner kroner for å holde tritt med utviklingen, sier Hagen.

Alnabru er selve navet i godstransporten i Norge. Her lastes gods fra bil til tog og omvendt, og alle de store aktørene har terminaler i området.

I budsjettet skriver regjeringen om Alnabru:

«Tiltakene skal gi bedre driftsstabilitet og effektivitet. Deler av tiltakene er allerede fullført. Det planlegges byggestart i 2018 på de mest omfattende delene av prosjektet (bl.a. arbeid med terminalens ankomstspor), med sikte på å være ferdig med disse i 2019. Prosjektet har økt i omfang og forventet sluttkostnad for strakstiltakene har økt, fra opprinnelig 200 mill. kr til om lag 280 mill. kroner»

Samlet foreslås det satt av 546 mill. kr til tiltak som legger til rette for økt godstrafikk. Mye av dette er midler satt av til planlegging av tilta som skal gjennomføres om to år og fremover.

Powered by Labrador CMS