Bekymringsmelding til Solvik-Olsen

Speditørene frykter for Alnabrus eksistens og har sendt bekymringsmelding til samferdselsministeren.

Publisert Sist oppdatert

Mandag skrev vi at Frp har skiftet mening i saken rundt Politiets beredskapssenter på Alnabru.

Begge deler

Til tross for at transport- og logistikkbransjen har advart mot denne plasseringen mener samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) at det er plass til både beredskapssenter og fornyelse av Alnabru med doblet kapasitet på 34.000 m2.

Alvorlig bekymret

I et brev til samferdselsministeren skriver næringspolitisk direktør Erling Sæther i NHO Logistikk og Transport at bransjen er alvorlig bekymret for at gods på bane i realiteten blir ofret for andre formål.

Han understreker også at Alnabruterminalen er utdatert og at den neppe vil ha en levetid etter 2019, hvis ikke tiltak gjøres.

Krever

– Vi forventer et statsbudsjett for 2015 med vesentlig økning på drift og vedlikehold for godstrafikken, samt en fremprioritering av Alnabru, skriver blant annet Sæther.

Han presiserer også i brevet at det årlig flyttes 1 mill. tonn gods fra bane til vei, noe som tilsvarer 60.000 vogntog. I fjor ble 430 godstogvogner innstilt. Punktligheten ligger ca. 20% under målsettingen.