Norges største godsterminal trenger ny signalstrategi.

Signalstrategi på Alnabru

På oppdrag fra Bane NOR skal Sweco utarbeide en strategi for fornyelse av signalanlegget til Norges største godsterminal.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

For å utvikle Alnabruterminalen videre med større kapasitet, og for å ivareta drift- og sikkerhetskrav kreves en ny signalstrategi for hele området.

– Mye av signalanlegget på dagens terminal nærmer seg endt levetid. En oppgradering av Alnabruterminalens signalanlegg vil medføre bedret sikkerhet og høyere effektivitet for terminalen. På sikt vil det også kunne bidra til å overføre større deler av norsk godstransport fra bil til jernbane, og dermed gjøre den mer klimavennlig, sier Petter Skjelsbæk, avdelingsleder Vei og bane i Sweco.

Alnabruterminalen er navet i norsk godstransport, og ligger i Groruddalen i Oslo. Rundt 70% av all godstrafikk med tog i Norge går via terminalen. Terminalen er bygget ut i flere etapper og har i dag flere ulike systemer.

Også andre terminaler

Swecos oppdrag omfatter også utredning av dagens regelverk for signalanlegg ved norske terminaler, og forslag til forbedringer for dette. Eksperter på både signal, kapasitet, logistikk og sikkerhet vil involveres i prosjektet.

– Oppdraget skal utføres som et samarbeid mellom norske og svenske Sweco-eksperter. Vi har lang erfaring med liknende prosjekter, og en unik spisskompetanse på jernbanesignalsystemer. Denne kontrakten er en anerkjennelse av den kompetansen, sier Skjelsbæk.

Swecos oppdrag starter omgående, og skal etter planen ferdigstilles i februar 2019.

Powered by Labrador CMS