Alnabru i godskrise

– Flytting av Norges viktigste godsnav må være basert på manglende kunnskap.

Publisert Sist oppdatert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Schenkers Head of intermodal transport, Jon Austrheim, slo an tonen under politiker- og bransjetreffet på Alnabruterminalen mandag.

Han understreket at Alnabru er selve juvelen i godstransportsystemet.

– Uten godstransporten mister næringslivet konkurransekraften. I en tid der transportaktiviteten bare øker må Alnabruterminalen bygges ut og moderniseres, og ikke flyttes. Vi ligger 20 år etter resten av Europa i godstrafikkutviklingen, slo Austrheim fast.

Må funke

Styreleder Ole A. Hagen i NHO Transport og Logistikk understreket viktigheten av at fremtidens bylogistikk funker. – I dette ligger effektiv jernbaneutbygging og utvikling av Alnabruterminalen, understreket Hagen.

Prosjektleder Per Pedersen i Jernbaneverket fremhevet at dagens produksjon og utfordringer krever strakstiltak, fornyelsesprosjekter og videreutvikling av Alnabruterminalen. Han viste også til at det i dag er åtte selskaper med lisens til å kjøre gods på jernbanen i Norge. De største er CargoNet, CargoLink og DB Schenker.

– I 2014 ble det sendt 497.391 containere med jernbanen i Norge, en nedgang på 15 prosent sammenlignet med 2008, fortalte Pedersen.

Fokus Alnabru

NHO, LO og bransjenæringen hadde trommet sammen både lokal- og stortingspolitikere til Alnabru i anledning årets valgkamp.

Fokus var Alnabruterminalens fremtid med overordnede tema som: Hvorfor gods på bane? Hvorfor Alnabru er et miljøprosjekt? Hvorfor terminalen ikke kan flyttes ut av byen? Hvorfor terminalen må forbedres, og ikke bygges ned?

Høyre og Frp vil oppruste Alnabruterminalen. Miljøpartiet De Grønne (MDG) og Venstre derimot vil fjerne Alnabruterminalen fordi de mener at den ikke hører hjemme midt i en storby, og fordi den forpester luftkvaliteten i Groruddalen.

Venstre-veteranen Odd Einar Dørum bekreftet partiets standpunkt på Alnabru mandag.

Han viser til at en lyktes med nytenkning i Trondheim og Nydalen i Oslo.

Senterpartiet mener at det må utredes en ny hovedterminal utenfor Oslo.

Nedleggelse av Alnabruterminalen vil ikke føre til reduserte utslipp, men heller det motsatte, mener transport- og logistikkbransjen. Varene må da fraktes lengre strekninger med bil hvis terminalen plasseres lengre unna dem som skal ha varene. Mange av disse bilene må allikevel kjøre gjennom Groruddalen.

Alnabruterminalen er gammeldags med signalsystemer utgått på dato og kapasiteten er sprengt. Behovet for terminalen øker ettersom innbyggertallet i Oslo vokser.

Politikerne har sviktet

Politikerne lovte å få fart på godstogene. Men da pengene lå på bordet, ble de brukt på nye persontog i stedet.

I 2010 lovet daværende samferdselsminister, Liv Signe Navarsete, bedring for godstogene i Norge.

Men ifølge Jernbaneverket har de konkrete tiltakene blitt nedprioritert.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (FrP) anerkjenner politikeres manglende prioritering.

– Det har ikke vært samsvar mellom det politikerne sier og det de leverer av rammebetingelser. Nå skal vi bygge tillit til gods på bane ved å ruste opp infrastrukturen. Men det vil ta tid, sier han.

I NTP 2014-2023 slår politikerne fast at gods på jernbane skal prioriteres. Regjeringen vil, i tråd med klimaforliket, legge til rette for at mer gods skal overføres fra vei til jernbane.

Godskorridoren

75 prosent av det nasjonale godsmarkedet er lokalisert i Groruddalen, og 80 prosent av alt gods over Oslo havn går via Alnabruområdet og Groruddalen.

Alnabru jernbane- og godsterminal er Norges viktigste godskorridor og har tilknytning til alle sentrale transportkorridorer i jernbanenettet.

Alnabru er Norges største godssenter og huser landets største samlastere: Posten/Bring, PostNord og Schenker.

Alnabruterminalen er knutepunktet for godstrafikken på jernbanen i Norge og den er optimalt plassert i forhold til Oslo havn og trafikkstrømmene fra resten av landet.

 

 

 

 

Powered by Labrador CMS