- Må kjøre full måned for å få lønn

Yrkestrafikkforbundet holdt spørreundersøkelse blant tungbilsjåfører på Svinesund. Det ble en vandring i sosial fornedrelse.

Publisert Sist oppdatert

- En sjåfør vi snakket med var på desperat jakt etter mer arbeid, fordi han ikke fikk betalt før han hadde kjørt en full måned. Nå hadde han kjørt 14 dager, og kom ikke til å få betalt overhodet med mindre han fikk oppdrag for 14 dager til, sier kommunikasjonsansvarlig Ida Langdalen Kristiansen i Yrkestrafikkforbundet til MTlogistikk.no.

Det var også med vantro forbundets utsendte avdekket at flere sjåfører i utenlandskregistrerte biler kjørte for 300-400 euro per måned.

Sjåfører fortalte også at de måtte betale selv dersom det var feil med bil eller henger. I tillegg var det nokså sannsynlig at de kom til å få sparken.

Kjører fast Norge-Sverige

Kabotasje var ikke noe tema for mange av sjåførene som kjører for østeuropeiske transportselskap: De kjører fast mellom Norge og Sverige.

- Vi hørte sjåfører fortelle at de kjørte ca. 80 turer mellom Norge og Sverige i året. De var i hjemlandet med noen ukers mellomrom, sier Kristiansen.

Krever lik tariff i Norge

Yrkestrafikkforbundet har brukt relativt store ressurser på spørreundersøkelsen fordi resultatet skal brukes som grunnlag for å kreve allmenngjøring av tariffavtalen som gjelder for norske transportarbeidere. Det vil si at utenlandske sjåfører i utenlandskregistrerte lastebiler må betales norsk tariff så fort de krysser grensen til Norge.

- Det første skrittet er å få dokumentert at det er sosial dumping innen transportbransjen med denne spørreundersøkelsen. Så vil vi, via Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS), kreve allmenngjøring overfor Tariffnemden, sier Kristiansen.

Det ble samlet inn 540 besvarte spørreskjemaer 1. til 3. juli på kontrollstasjonen ved E6, Svinesund. Innsamlingen skjedde med hjelp fra Statens vegvesen.