Hvor lenge kan arbeidsgiver sitte på data om den enkelte sjåførenes kjørestil og drivstofforbruk? Det har det kommet noen sentrale føringer for nå.

Viktig prinsippavklaring om lagring av sjåførdata

Yrkestrafikkforbundet feirer en viktig seier etter at Datatilsynet har slått fast at lagring av data om sjåførers kjørestil hos transportfirmaet Nobina har vært ulovlig. I en nylig avgjørelse ble det klart at praksisen med å lagre personlige kjøredata i opptil 13 måneder er i strid med personvernforordningen GDPR.

Publisert Sist oppdatert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Josefine Wærstad, advokat og leder av juridisk avdeling i YTF.

- Sjåfører er en av de mest overvåkede arbeidstakergruppene i norsk arbeidsliv. Med denne avgjørelsen kan man ikke lenger ukritisk lagre data fra flåtestyringssystem. Det er på høy tid at personvernet tas på alvor i transportbransjen, stadfester advokat og leder av juridisk avdeling i YTF, Josefine Wærstad.

Avgjørelsen setter en ny standard for hvor lenge arbeidsgivere kan beholde data om sine ansattes kjørestil, med et nytt maksimum på kun tre måneder.

– Det er viktig å huske på at i henhold til GDPR-reglene er det kun data som har et definert og spesifikt formål som skal lagres. Dersom data fra flåtestyrings-systemene ikke benyttes skal de i utgangspunktet heller ikke lagres, sier Wærstad til Logistikk Insides søsterpublikasjon AT.no.

Langvarig strid

Saken ble først reist av Yrkestrafikkforbundet i 2018, som en del av det kontinuerlige arbeidet for å beskytte personvernet til sjåfører. Etter en grundig vurdering fant den svenske datatilsynsmyndigheten, IMY, at Nobina hadde brutt flere viktige bestemmelser i personvernforordningen.

Selv om Nobina har argumentert for at de samler inn personlige kjøredata for å fremme miljøvennlig kjøring og redusere utslipp, påpekte IMY at dette ikke rettferdiggjør en så lang lagringsperiode. YTF argumenterte blant annet for at formålet var godt nok ivaretatt ved at sjåførene fikk tilbakemeldinger i sanntid, men IMY mente at det var godtgjort at det var grunn til å lagre opplysningene for opplæringsformål, men ikke utover tre måneder.

- Datatilsynets avgjørelse bekrefter vår tro på at personopplysninger ikke skal håndteres lettvint eller lagres lenger enn nødvendig. Dette er et stort skritt i riktig retning, og et klart signal om at man ikke må glemme sjåførenes rettighet når man skal implementere ny teknologi, uttaler Wærstad.

Yrkestrafikkforbundet oppfordrer alle sine medlemmer og sjåfører over hele landet til å ta vedtaket til etterretning og være bevisste på sine rettigheter når det gjelder datalagring og personvern ovenfor sine arbeidsgivere.

Norsk-svensk personvernsamarbeid

I pressemeldingen fra Yrkestrafikkforbundet ble det vist til den svenske datatilsynsmuyndigheten, IMY (Integritetsskyddsmyndigheten). Logistikk Inside har vært i kontakt med Datatilsynet for å klargjøre hvilken relevans denne myndigheten har for norske forhold.

- Dette var en klagesak hvor Datatilsynet var klagemottakende tilsyn. Vi overførte saken til datatilsynsmyndigheten i Sverige (IMY), som har vært den ledende tilsynsmyndigheten for behandlingen av klagen. Dette fordi Nobina har sin hovedetablering i Sverige. Datatilsynet i Norge har vært involvert som berørt tilsynsmyndighet og kommet med innspill til den ledende tilsynsmyndigheten underveis, forklarer Tanja Czelusniak, senior juridisk rådgiver i Datatilsynet.

 - Hva er egentlig det norske Datatilsynets standpunkt vedrørende lagring av sjåførdata?

- Hva som er rimelig lagringstid vil avhenge av om behandlingen (lagringen) er nødvendig for formålet de ble innhentet for. I denne konkrete saken ble det slått fast at langridstid på 13 måneder ikke var rimelig, og derfor i strid med prinsippet om lagringsbegrensning, forklarer hun. 

Powered by Labrador CMS