Regjeringen ønsker å sikre distribusjon av aviser i hele landet, hver dag.

Aviser skal leveres hver dag landet rundt

Posten Bring AS og Aktiv Norgesdistribusjon AS skal sørge for at alle som fortsatt vil ha en papiravis i postkassen, får det frem til neste sommer.

Publisert

I  inviterte regjeringen til anbudskonkurranse om avisdistribusjon i Norge, og denne ble lyst ut 14. desember. Interesserte leverandører ble invitert til å levere tilbud på til sammen fire kontrakter delt inn i ulike geografiske områder. Posten Bring AS og Aktiv Norgesdistribusjon AS var de eneste som leverte tilbud innen fristen.

Samferdselsdepartementet innstiller Posten Bring AS som leverandør av distribusjon på ukedager, og Aktiv Norgesdistribusjon AS som leverandør på kontraktene om distribusjon på lørdager.

- Det er viktig at alle som ønsker det fortsatt skal få levert papiravisen hjem, også på dagene uten vanlig postgang. Det sikrer vi nå med denne tildelingen av kontrakter. Distribusjon av aviser i hele landet er viktig for mediemangfoldet og for abonnenter i distriktene, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Staten kjøper med dette distribusjon av aviser til alle adresser som ikke dekkes av et kommersielt avisbudnett. De nye kontraktene skal gjelde for perioden 1. juli 2024 til 30. juni 2025. Oppdragsgiver har i tillegg opsjon på ett års utvidelse av kontraktsperioden.

- Mediebransjen står i en omfattende digitalisering, samtidig som aviser på papir fortsatt er viktig for bransjen. For å sikre fleksibilitet, inngår vi derfor nå korte kontrakter med ett opsjonsår. Det vil også gi oss muligheten til å ta hensyn til Postutvalgets rapport når denne foreligger om et år. Den skal blant annet ta for seg ulike samfunnsmessige hensyn som ivaretas av distribusjonsnettverkene i postsektoren, sier Nygård.

Powered by Labrador CMS