OVERLEVERING: En av de ni AGV-ene leverer en pall på overleveringsstasjonen og tar samtidig med en pall tilbake inn på lageret. Ragnar Pettersen i Jungheinrich følger med.

DSVs AGV-anlegg ble bygget via Teams

VESTBY: Både DSV og Jungheinrich måtte tenke kreativt da covid stengte grensene. Nå er det store AGV-anlegget i Vestby fullt operativt, etter å ha blitt installert fjernstyrt.

Publisert Sist oppdatert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

DSV Solutions flyttet i fjor inn i sitt nye gigantanlegg i Vestby, der den danske logistikkgigantens norske avdelinger samlokaliseres i en samlet bygningsmasse på 57.500 m². DSV Road holder til i en 12.000 m² stor terminal, mens DSV Solutions driver et lager med 60.000 palleplasser i tillegg til en Autostore med 40.000 kasser.

At lageret skulle bli delvis automatisert var klart fra tidlig i planleggingsfasen, og DSV så på mange ulike løsninger. DSV ønsket blant annet et effektivt system for småvarer og e-handel, og det ble raskt klart at en Autostore var løsningen her.

STOR INNSATS: Installeringen av det svære Jungheinrich-anlegget ble preget av covid-19, men takket være vilje og kreativitet fra alle parter kom man i mål. Fra venstre: Ulf Erik Krüger Solheim adm. direktør DSV Solutions, Ragnar Pettersen salgssjef for logistikksystemer i Jungheinrich og Jens Gjerlaug, leder for logistikksystemer i Jungheinrich Norge.

Hvordan man skulle effektivisere pallelageret var en mer komplisert prosess, forteller administrerende direktør i DSV Solutions, Ulf Erik Krüger Solheim.

– Vi hadde en grundig gjennomgang med helpallekonseptet. Vi har store kunder innen dagligvare, og da var automasjon interessant. Vi så på to-tre ulike systemer, blant annet høytlager og kraner, men til slutt falt vi ned på en AGV-løsning, forteller Krüger Solheim.

Fleksibilitet avgjørende

Etter flere runder med flere ulike aktører falt valget på Jungheinrich, som nå har levert både reoler og samt automatiske og manuelle trucker til hele anlegget.

OPP I HØYDEN: AGV-ene leverer også paller opp til mesaninen, der DSV utfører ekstratjenester for sine kunder.

– Grunnen til at vi valgte AGV-er har med fleksibiliteten å gjøre, og med likviditeten til bygget vi satte opp. Hadde vi bygget et høytlager med 40 meter høye tårn, er det ikke så mange aktører som kunne brukt bygget senere. Men det var også viktig for vår fleksibilitet senere om markedet endrer seg og vi får inn andre typer under, forteller Krüger Solheim.

Nå går totalt ni AGV-er av typen Jungheinrich EKX 516a og håndterer 35.000 av de totalt 60.000 palleplassene i lageret. Dette er automatiserte smalgangstrucker som også kan kjøres manuelt ved behov.

LANG TUR: Reolene er rundt 80 meter lange og 10 meter høye.

Truckene beveger seg automatisk i de 32 gangene, som er 80 meter lange og 10 meter høye. Jungheinrich har også levert Warehouse Control System (WCS), som kommuniserer med lagerstyringssystemet til DSV via et standard grensesnitt. Pallene mates manuelt inn i det automatiserte lageret ved 12 overleveringsstasjoner med kort vei til kjøreportene.

På overleveringsstasjonene gjøres en automatisk kontursjekk av pallen for å sikre at den har rett dimensjoner til å kunne bli plassert automatisk.

– Det er helt vesentlig for effektiviteten i kjeden at pallene holder rett dimensjoner, understreker Krüger Solheim.

Samling gir effektivitet

EKSTRA SERVICE: På mesaninen setter DSV setter blant annet sammen dispalyer for kunder.

Ved overleveringsstasjonene leverer også AGV-ene paller som skal ut, og tar med seg én tilbake, slik at trucken så godt som aldri kjører ute last. Nå når anlegget er godt i gang kan DSV begynne å hente ut effektivitetsgevinster – først og fremst gjennom å få samlokalisert de to tidligere anleggene på Langhus og Kløfta og den gevinsten som større grad av automasjon gir.

At DSV nå har full drift i Vestby var ikke helt gitt for ett år siden. Pandemien har skapt store utfordringer i byggeprosessen etter at kontrakten med Jungheinrich ble signert i november 2019. Monteringen skulle etter planen ha begynt 20. mars 2020 – en uke etter at Norge stengte fullstendig ned.

FOR SEG SELV: AGV-ene går på et lukket område uten menneskelige førere, av sikkerhetshensyn.
FOR E-HANDEL: Småvarer har DSV valgt å håndtere en i Autostore fra Element Logic. Her er også plass til fremtidig utvidelse.

– Vi snudde hver stein sammen med DSV for å se etter muligheter for å holde fremdriften oppe, selv om vi mistet tilgangen til opprinnelige montasjeteam. Sammen med DSV, besluttet vi å prøve å gjøre jobben selv for å sikre fremdrift. 15 teknikere og kontoransatte dro ut for å montere deler av reolanlegget for å sikre at DSV sin drift kunne gå som planlagt. Det var tungt arbeid, men morsomt å være med på. Jeg tar av meg hatten for det de de som gjør dette daglig, sier Jens Gjerlaug, leder for logistikksystemer i Jungheinrich Norge.

Måtte i gang

Gjennom dugnadsinnsats løste ting seg på et vis, selv om det oppsto noen forsinkelser. Den manuelle delen av lageret var klart sommeren 2020, og i juli samme år var Autostoren ferdig levert fra Element Logic.

– Det var viktig å få på plass pallereolene tidlig, så ting ikke stoppet opp. Vi satt med utgående leiekontrakter på de gamle anleggene så kabalen måtte gå opp. Det var en av grunnene til at Jungheinrich ble valgt, at vi måtte ha den fleksibiliteten. Nå kunne vi blant annet starte den automatiske delen av lageret delvis manuelt, noe man ikke kunne gjort med et kranlager, sier Krüger Solheim.

Covid-utfordringene fortsatte utover høsten 2020. For å få automasjonen til å fungere var Jungheinrich avhengig av kompetanse fra Kontinentet. Men da stengte grensene igjen.

– Vi var avhengig av å få det utenlandske teamet inn. De skal programmere, montere sensorer og «tweake» på trucker og systemer. Da ble det nytt krisemøte, der var vi veldig opptatt av å ikke havne i en force majeure-situasjon, forteller Gjerlaug hos Jungheinrich.

FLUNKENDE NYTT: DSVs anlegg i Vestby. DSV Road har terminalen i forkant, mens DSV Solutions lager er bygget bak.

Fjernstyrt installasjon

I den situasjonen ble det viktig å se muligheter og ikke begrensninger. Når ikke kompetansen som trengtes kunne komme fysisk på plass, så måtte den komme digitalt.

– DSV vant en ny kontrakt og begynte å bli litt desperate. Et alternativ vi foreslo var å gjøre dette «remote», men det ble møtt med en viss skepsis internt, da det ikke var gjort før. Men etter hvert fikk vi alle med på det. Det endte med at vi har hatt to teknikere «on site» fra november til mai, med Jungheinrich-eksperter på øret fra Østerrike via Teams åtte timer om dagen. Vi fikk det til, men implementeringen tok jo noe lengre tid enn planlagt, forteller Gjerlaug.

Selv om man kom noe senere i mål enn ønsket, er DSV imponert over hvor langt Jungheinrich strakte seg i prosessen.

– Vi satte jo hardt mot hardt for å få til en løsning. Vi er imponert over hvor lang de strakte seg både med tanke på kreativitet og endringsvilje, uten at det gikk på kompromiss med sikkerheten eller parameterne som skulle på plass i leveransen, sier Krüger Solheim.

Droner på lageret

Selv om alt nå er oppe og går, er det ingen tid til å hvile på laurbærene for DSV Solutions. Det nye anlegget ligger an til å bli fullt raskt, og det har så langt vært nødvendig å beholde anlegget på Kløfta enn så lenge. Derfor er et nytt stort anlegg under planlegging, uten at detaljene for dette er helt klare. På Vestby skal også mer automatikk inn i løpet av vinteren.

– I Danmark er DSV i gang med droner på lageret. Det har vi bestilt her også, forteller DSV-sjefen.

Disse dronene gjør varetelling, skanner og sjekker om lokasjoner som skal være ledige faktisk er det. Og alt kan skje nattetid når det ikke er annen aktivitet på lageret, og helt uten menneskelig innblanding. Dronene leveres av et sveitsisk selskap som heter Verity AG, som har levert tilsvarende løsninger til DSV-anlegg i Danmark og Nederland.

– Dronen flyr rundt og tar bilder av etikettene og sammenligner informasjonen med det som finnes i WMS-systemet. Dette blir en helt ny dimensjon av «inventory control», forklarer Krüger Solheim.

Powered by Labrador CMS