AGV i praksis hos Coop i Trondheim

TRONDHEIM: På Coops lager i Heimdal i Trondheim, smyger fem selvkjørende trucker seg smidig rundt blant over 200 vanlige gaffeltrucker.

Publisert

Coop-lageret i Heimdal leverer til alle Coops butikker mellom Nordfjord i Sogn og Fjordane og Bodø. 2500 paller med dagligvarer kommer inn og 3500 går ut hver eneste dag.

Fakta Coop Trondheim

  •  Lager på ca. 30.000 m2
  •  211 manuelle trucker og 5 AGV-er
  •  Håndterer ca. 2500 paller inn og 3500 paller ut daglig
  •  49 porter for inn- og utgående transport
  •  Rundt 75 biler inn og 75 biler ut hver dag
  •  Drift 05-22 mandag-torsdag, 05-18 fredag og 06-16 lørdag og 09-19 søndag

Her har Coop i høst satt i drift fem AGV-trucker. AGV står som kjent for Automated Guided Vehicles – dette er med andre ord gaffeltrucker som flytter paller helt av seg selv. I motsetning til de fleste steder der AGV-er går i dag, kjører disse truckene på samme områder som lagerets konvensjonelle trucker.

– De opererer i veldig trafikkerte områder. Det har vært viktig å få på plass god opplæring og kompetanse hos de ansatte, sier Roger Tømmervold, sjef for intern logistikk ved Coop Norge Trondheim, til MT, mens det er hektisk truckvirksomhet, både med og uten førere rundt oss.

Batteribytte

ØNSKER FLYT: Roger Tømmervold hos Coop Trondheim ser for seg at det kan bli flere enn fem AGV-er om ikke lenge.
ØNSKER FLYT: Roger Tømmervold hos Coop Trondheim ser for seg at det kan bli flere enn fem AGV-er om ikke lenge.

Toyota har levert fem BT Staxio SAE.160, med løftehøyde opp til 4,7 meter. De er utstyrt med 500AH bly/syre-batteri og batteribytte for å kunne driftes fra 05.00 til 22.00, forteller Karim El-Kelish, som er Logistics Solutions Manager hos Toyota Material Handling Norway AS (TMHNO).

De fem AGV-ene har kjørt noen uker, og det er tydelig at truckførerne rundt om på lageret allerede har vendt seg til dem. Førerne vet at AGV-ene stopper om de kommer i veien, men at de når banen igjen er klar, fortsetter ufortrødent videre mot neste pall som skal flyttes.

– Det imponerende med anlegget er antall manuelle trucker som operer i samme lokasjon. Allerede etter få uker med drift begynner vi å se samspillet mellom mennesker og førerløse trucker. De manuelle truckførerne vet hvordan AGV-ene opererer og de tilpasser sitt kjøremønster deretter, sier El-Kelish.

NØYE: Kartet må stemme med terrenget. Derfor er det viktig for AGV-ene at pallene plasseres nøyaktig innenfor markeringene på gulvet.
NØYE: Kartet må stemme med terrenget. Derfor er det viktig for AGV-ene at pallene plasseres nøyaktig innenfor markeringene på gulvet.

I denne innledende fasen, har AGV-ene fått oppgaver der paller skal flyttes fra A til B, gjerne over større avstander.

– Vi har valgt å bruke AGV-ene til de lengste transportene foreløpig. Så har vi potensial på kortere transporter, blant annet fra transportbånd, som kan bli realisert i fase to, forklarer Tømmervold.

GÅR OG GÅR: AGV-ene er av typen BT Staxio SAE. 160, har løftehøyde opp til 4,7 meter og er hastighetsbegrenset til 8 km/t.
GÅR OG GÅR: AGV-ene er av typen BT Staxio SAE. 160, har løftehøyde opp til 4,7 meter og er hastighetsbegrenset til 8 km/t.

Automatisk varemottak

Da MT var på besøk, var de opptatt av å flytte paller som er ferdigprodusert ved Coops sentrallager ved Gardermoen direkte fra mottaket til utkjøringsområdet. På veien dit kjører de gjennom en skannerportal, der alle SSCC-koder på pallen skannes. Den informasjonen sendes så til Coops WMS-system, som er SAP. SAP gjør så et automatisk varemottak, før systemet sender en melding tilbake til trucken om hvor den aktuelle pallen skal plasseres. AGV-ene kjører så til den lokasjonen SAP har gitt dem og setter fra seg godset.

LEVERANDØRER: Kjetil Bjørkestøl og Karim El-Kelish fra Toyota Material Handling har bistått Coop gjennom hele prosessen. Bjørkestøl er utdannet innen teknisk kybernetikk ved NTNU. Han er med for å kunne gjøre nødvendige tilpasninger på truckene, nå i testfasen. – Det er en transformasjon for vår organisasjon også. Vi går fra tradisjonelt trucksalg til å selge mer en tjeneste, sier El-Kelish.
LEVERANDØRER: Kjetil Bjørkestøl og Karim El-Kelish fra Toyota Material Handling har bistått Coop gjennom hele prosessen. Bjørkestøl er utdannet innen teknisk kybernetikk ved NTNU. Han er med for å kunne gjøre nødvendige tilpasninger på truckene, nå i testfasen. – Det er en transformasjon for vår organisasjon også. Vi går fra tradisjonelt trucksalg til å selge mer en tjeneste, sier El-Kelish.

AGV-ene benyttes også til å kjøre paller til et mellomlagringsområde når det ikke er ledig plass ved utkjøringsområdet, til å hente paller med lokalt plukkede paller med kjølevarer og frukt og grønt og til å kjøre søppel og tompaller fra den ene enden av lageret til den andre.

Tilbakebetalt på 18 måneder

I den innledende fasen har AGV-ene flyttet 2500 paller i uka med en driftstid på godt over 200 timer per uke. Når alt flyter som det skal, er målet at de skal opp på 3500 paller i uka.

– Da er vi oppe på det nivået vi er forespeilet og i samsvar med det regnestykket vi har laget i businesscasen vår, sier Tømmervold, og legger til at regnestykket forteller at investeringen i systemet skal være tilbakebetalt i løpet av 18 måneder.

HAR KONTROLLEN: Jan Rune Gellein er en av operatørene som avgjør hvilke oppgaver AGV-ene skal utføre, via terminalen på sin egen truck.
HAR KONTROLLEN: Jan Rune Gellein er en av operatørene som avgjør hvilke oppgaver AGV-ene skal utføre, via terminalen på sin egen truck.

Når man er kommet så langt, ser ikke Tømmervold bort fra at det kan bli flere AGV-er.

KOMMUNIKASJON: AGV-ene passerer gjennom denne skannerportalen, der pallene blir registrert, det foretas automatisk varemottak og SAP forteller trucken hvor pallen skal.
KOMMUNIKASJON: AGV-ene passerer gjennom denne skannerportalen, der pallene blir registrert, det foretas automatisk varemottak og SAP forteller trucken hvor pallen skal.
HOLDEPUNKTER: AGV-ene orienterer seg via reflektorer som er satt opp i lageret.
HOLDEPUNKTER: AGV-ene orienterer seg via reflektorer som er satt opp i lageret.

– Jeg ønsker meg allerede en utvidelse av AGV-anlegget. Vi ser potensialet i nær fremtid til å få inn flere, sier han.

Selv om ideen om AGV-prosjektet ble unnfanget i Trondheim, er det sentralt styrt fra Coop. Og prosjektleder Hege Sandanger forteller at det kan bli aktuelt med tilsvarende prosjekter også ved Coops andre regionlagre i Stavanger, Bergen og Tromsø.

Synergier

Hun forteller også at andre positive synergier har dukket opp underveis i prosjektet, som følge av den grundige gjennomgangen av systemer og rutiner som er blitt gjort.

SAMSPILL: Hos Coop i Trondheim lever manuelle trucker og AGV-er fint med hverandre i samme områder på lageret. Her tar en AGV-en en liten pause, mens den manuelle trucken får unna sine oppgaver.
SAMSPILL: Hos Coop i Trondheim lever manuelle trucker og AGV-er fint med hverandre i samme områder på lageret. Her tar en AGV-en en liten pause, mens den manuelle trucken får unna sine oppgaver.

– For at AGV-ene skulle få beskjed om destinasjon, utviklet vi en ny løsning på utlastområdet. Dette synliggjorde også behovet for en del tilpasninger i driftsplanen på lageret, og vi ser nå at vi har fått bedre struktur og oversikt som en følge av mer automatiske løsninger, sier Sandanger.

Selv om AGV-ene er selvkjørende, har Coop valgt at de ikke skal tenke så mye selv. Truckene får konkrete oppdrag av operatører, fremfor å «velge» oppgaver selv.

– Vi forventer ikke at AGV-en skal tenke for oss. Vi har valgt en løsning der operatører som tenker og prioriterer, så gjør AGV-en kun forflytningen. Vi har valgt operatører som er aktive og ute i miljøet med nettbrett og truckterminaler og har informasjon og ser helhetsbildet til enhver tid, sier Roger Tømmervold.