BLANDET TRAFIKK: På lagergulvet er det hektisk trafikk, både av automatiserte og manuelt styrte trucker i tilsynelatende uproblematisk samspill.

AGV-snøballen har begynt å rulle

INDRE ARNA: Hos Asko Vest gjør seks AGV-er komplekse oppgaver i et hektisk lager med mye truck-kjøring. Prosjektet er en pilot for hele Asko og muliggjør en storstilt utrulling av AGV-er på Askos lagre.

Publisert

Fra sitt 45.000 m² store anlegg leverer Asko vest dagligvarer til 296 dagligvarebutikker, storhusholdning og servicehandelen, ut til de ytterste øyene i Vestland og inn i de dypeste fjordene i Vestland fylke, nord til Sandane og sør til Stord.

– Det går rundt 2500 paller gjennom her hver dag. Å håndtere denne enorme varestrømmen er et godt sted å begynne med AGV-er og å automatisere, sier Eirik Berge Larsen, prosjektleder hos Asko Vest.

Først ble to AGV-er satt i drift ved miljøstasjonen, der Askos sjåfører leverer retur fra kunder, som paller, containere, papp, plast og PET og så videre. Nå er ytterligere fire satt i drift på utgående varetorg.

– Det som er utfordrende er at AGV-ene ikke vil kunne ta alle oppdragene, de må samarbeide med folk og vanlige trucker. Jeg vil si at det har gått forbausende bra, sier Berge Larsen, mens vi står og ser på trafikken i det som må være et av Norges mest hektiske lagerområder.

Samarbeid mann-maskin

GODT SAMARBEID: Eirik Berge Larsen (fra venstre) har vært prosjektleder for Asko Vest, og har samarbeidet tett med Christer Johnsen fra Toyota Material Handling, til glede for TMHNOs salgsdirektør Lars Petter Bjørgen og leder for logistikkløsninger Karim El-Kelish.

Trucker og AGV-er suser forbi hverandre i et imponerende tempo, men aldri slik at det virker uvørent eller risikofylt. Hovedoppgaven til AGV-ene er å hente ferdig plukkede paller og levere dem ferdig oppstilt til utkjøring. Når plukkerne er ferdig med en pall, går den gjennom en strekkfilmmaskin og til utgående torg, der AGV-ene tar over – i samarbeid med tradisjonelle truckførere av kjøtt og blod.

– Plukker avleverer pallen på det som vi kaller automatiserte droppsoner. Her blir pallene automatisk forflyttet fra plukk med rullebånd, viklet med plast og ender opp på sammenstilling/varetorget, forteller Berge Larsen.

PERSONALITY GOES A LONG WAY: Hos Asko Vest har det gitt AGV-ene ulike fjes med tydelig personlighet.

I avtalen med leverandøren Toyota Material Handling Norway (TMHNO) er det kontraktsfestet at de fire AGV-ene på utgående torg skal kunne ta 45 oppdrag i timen.

– Da vi gjorde en firetimerstest nylig, leverte de 51 oppdrag i timen i snitt. De beste timene gir 55 oppdrag i timen, sier Berge Larsen.

Fintuning og optimering

Han tror det er ytterligere gevinster å hente i fintuning av driften. AGV-ene henter i dag paller fra to ulike transportbånd, og her kan det av og til oppstå litt ventetid.

– Nøkkelen er at de sprer seg litt. Går alle fire til én conveyor samtidig, må tre stå å vente. Det skal vi kunne løse og gjøre forbedringer slik at de skal kunne klare 60 oppdrag i timen, mener Berge Larsen.

SYSTEM: AGV-ene er programert til å plassere pallene helt til venstre i oppstillingssonene, slik at radene med paller aldri kommer for tett på hverandre.

Frem til nå har AGV-ene gått bare et skift og kun på utgående varetorg. En ny oppdatering gjør imidlertid at AGV-ene også kan ta oppdrag på mellomlageret og brukes i flere skift. Oppdateringen gjør blant annet at AGV-ene kan skille på hel og halvpaller.

– Om denne releasen går som vi håper, kan de fire AGV-ene ta 1000 paller i døgnet, noe som tilsvarer 35 prosent av volumet på utgående torg, sier Berge Larsen.

Informasjon en nøkkel

Å fase inn AGV-drift på lageret krever mye av både leverandør, kunde og de ansatte.

– Vi har vært mental forberedt på at dette skulle ta år før vi skulle få aksept fra kollegaene våre. Jeg tror vi gjorde lurt i å starte litt «soft» med de to AGV-ene på miljøstasjonen, sier Berge Larsen.

MER AUTOMASJON: Den norske startup-en Solwr har levert automatisk pallesorteringssystemet Sort til Asko Vest. Anlegget samhandler sømløst med AGV-ene på miljøstasjonen.

De to AGV-ene på miljøstasjonen håndterer også tompaller som blir automatisk sortert av en automatisert sorteringsrobot fra den norske startup-en Solwr. Ferdig sorterte paller blir transportert og klargjort og sendes inn i systemet, klare til å fylles med nye utgående varer.

Karim El-Kelish er leder for logistikkløsninger hos Toyota Material Handling Norway, og understreker også viktigheten av å få de ansatte med på laget.

– Eirik og teamet har vært ekstremt flinke til å informere ansatte, og det tror jeg de har gjort lurt i, sier han.

– Tvinger oss til å bli bedre

Også for TMHNO som leverandør har det vært en lærerik prosess.

– Det er ingen tvil om at store kunder som Norgesgruppen tvinger oss til å bli bedre, både på integrering og service og vedlikehold, sier Karim El-Kelish.

– Dette er et usedvanlig ambisiøst AGV-prosjekt. Nå er grunnlaget lagt for at Asko skal kunne ha så mange AGV-er som de vil, legger Lars Petter Bjørgen, salgsdirektør hos TMHNO til.

TÅRN: AGV-ene håndterer pallestabler med opptil 17 paller i høyden.
EKSTRA LØSNING: Med høye pallestabler på gaflene kan navigasjon med laser bli en utfordring, derfor brukesogså QR-koder i gulvet for å hjelpe AGV-ene å finne rett posisjon.

Men bak de ordene ligger det mye jobb, og et tett samarbeid med Asko sentralt, Asko Vest og Norgesgruppen Data. For det er ikke til å legge skjul på en slik satsing krever mye fikling og tilpassing i IT-systemer, selv om selve truckene er ganske standardisert.

– Norgesgruppen ser på dette som en it-leveranse. De tre partene har vært Toyota, Asko Vest og Norgesgruppen Data. Ettermarkedsaktiviteten på et AGV-prosjekt er også veldig annerledes enn på en vanlig truck, med oppdatering av software og styringssystemer som må holdes up to date. En stor del av leveransen går på vedlikehold og drift. Vi skal svare på det mest kritiske innen to timer og løse det innen åtte timer, sier El-Kelish.

– Kombinasjonen av servicenettverket og back office hos oss som kan koble seg på via vpn, er ganske robust, skyter salgsdirektør Bjørgen inn.

Videre muligheter i Asko

GÅR VIDERE: Prosjektet i Asko Vest er en pilot for hele Asko-systemet når det gjelder AGV-er. Nå kan flere lagre være aktuelle for AGV-løsninger.

Prosjektet i Asko Vest har vært et første skritt for videre implementering av AGV-teknologi i resten av Asko-systemet.

– Når det gjelder AGV-ene er vi pilot for alle Asko-selskapene. Vi har tatt utfordringene på strak arm, vi. jeg si, og jobbet frem dette sammen, sier prosjektleder Eirik Berge Larsen.

At Asko har satt av ansatt-ressurser til å gjennomføre prosjektet har vært avgjørende, mener Toyota.

– Det oppleves som ekstremt viktig å ha kontakt med en som er dedikert og ansvarlig hos kunden, sier Christer Johnsen som har ledet prosjektet fra Toyota Material Handlings del i Bergen.

– Det er avgjørende at vi har ressurser til å håndtere slike prosjekter. Jeg er prosjektleder og håndtere slikt hos Asko vest. Det hadde aldri gått om man skulle hatt en vanlig jobb ved siden av. Prosjektet har vært krevende, og Toyota har hatt en bra stab som har jobbet mye med dette. Og en viktig grunn til at dette har gått bra er at vi har hatt med oss de rette ressurspersoner som har sitt daglige virke på varetorget, konkluderer Berge Larsen.

Nå satser Toyota Material Handling på at det vellykkede prosjektet i Bergen fører til ytterligere leveranser av AGV-er.

– Asko Midt-Norge er neste selskap ut. Snøballen begynner å rulle, sier Karim El-Kelish.

 

Powered by Labrador CMS