Adrianne leder i NHO Arktis

Adrianne Ubeda har fått en sentral rolle i en unik nærings- og verdiskapingsregion når hun nå overtar som ny styreleder i NHO Arktis.

Publisert Sist oppdatert

Organisasjonen har 1700 medlemmer og medlemsbedriftene omsetter for rundt 61 milliarder kroner. Majoriteten av medlemmene er små og mellomstore bedrifter, med mindre enn 50 ansatte.

Den nyvalgte styrelederen i NHO Arktis er en godt over gjennomsnittet samferdselspolitisk engasjert person. Ubeda anser det å sette Nord-Norge ”på kartet” i logistikksammenheng som en av sine viktigste oppgaver.

En milepæl

Ubeda ble ansatt i Lars Holm Shipping i 1991 som nyutdannet siviløkonom med ansvar for økonomi, regnskap og IT. Siden 2004 har hun vært daglig leder.

Bedriften er involvert i transportsektorer både fra sjø, land og luft. Shippingselskapet med 20 ansatte tilbyr også lagerhus, terminaltjenester, befraktning, skipsmegling og tollklarering.

En stor del av Holm Shippings virksomhet er sjøfrakt relatert til kystfrakt langs norskekysten. Gjennom sin plassering og kontaktnett har selskapet en betydelig relasjon til Russland og Barentsregionen, både når det gjelder befraktning og fiskefartøyer.

Foruten å lede det 57 år gamle Tromsø-selskapet gjorde Ubeda for noen år siden et solid hopp inn i norsk transport- og logistikkbransje som første kvinnelige styremedlem i NHO Logistikk og Transport (NHO LT). Hun bidro til en milepæl i bransjen.

Foruten styremedlem i NHO LT gjennom en årrekke har Ubeda hatt styreverv i Tromsø Havn, Tromsø losse- og lastekontor og NHO avd. Troms og Svalbard.

I 2018 ble hun innvalgt som medlem av Sjølovkomiteen i Justis- og beredskapsdepartementet.

Politisk påvirkning

Ubeda understreker betydningen av å motivere og påvirke politiske myndigheter til å legge bedre til rette for sjørelatert transport. Ikke minst ser hun på arbeidet med å få mer gods over fra vei til sjø som en prioritert oppgave.

- Å være samferdselspolitisk engasjert, med blant annet å sette Nord-Norge ”på kartet” i logistikksammenheng, er en viktig oppgave. Vi i nord har andre utfordringer enn store deler av resten av landet. Vi er storforbruker av toget. Men det stopper i Narvik, og da må vi ty til andre transportmidler som båt og bil. Tromsø er imidlertid et viktig logistikknutepunkt. Med Breivika i sentrum har vi nærhet til både havne- og flyplassfasiliteter, og ikke minst nærhet til kontinentet, understreker Ubeda.

Nærkontakt

Et fremtredende motto hos den livsglade kvinnen med spansk blod i årene, er ”alt for kunden”.

- Som logistikkpartner er det viktig med nærkontakt. Det er gjennom individuell kontakt vi oppnår de beste løsningene og de gode resultatene, understreker Ubeda.

Hun er allerede varm i trøya i NHO Arktis som styremedlem i over to år.

Arktis er en region rik på naturressurser med et enormt verdipotensial.

Legges regjeringens sjømatambisjoner i bunn med verdier på 550 milliarder kroner innen 2050, vil denne næringen være en sentral vekstmotor i årene som kommer.

Ifølge SSB er sjømat en av de viktigste næringene i Troms og Finnmark, og som utgjorde 90 prosent av vareeksporten. Dette gir bedriftene markedsadgang og mulighet til å selge sine varer til verdensmarkedet.